İşte Budur Köyümüz

Ta kalkıp da göç etmişler Musul’dan.

Azziye’nin dibine sokulmuşlar usuldan.

Kabakçı adını almışlar ektikleri mahsulden.

ELHAN, kavunu karpuzu çok satan köyümüz.

 

Yiğidi öldür ama ver demişler hakkını.

Gidip de gördünüz mü Karacalar Parkı’nı.

Bu da gösteriyor diğerlerinden farkını.

KARACALAR, ilklere imza atan köyümüz.

 

Amorium geçiyor eski ismi Hisar’ın.

İçleri altın doluymuş burdaki mezarların.

Köylüsüyüz Ezop isimli ünlü yazarın.

HİSAR, buram buram tarih kokan köyümüz.

 

Sulu tarım ile diğer köylere bir örnek.

Pınarbaşı ile pek gururlanır şu Pörnek.

Pınarbaşı suyunda hem balık var hem ördek.

PÖRNEK, ağzıyla bile balık tutan köyümüz.

 

Lezzetli suyu var; çevre köylerin içtiği.

Adı gibi köy, köylünün dağıldığı, göçtüğü.

Otuz hane köyden, milletin vekil seçtiği.

DAĞILGAN, en son mebus çıkan köyümüz.

 

Bizler, köylü desek de onlar kasabalılar.

Dört bir yanına yapılmış muhteşem yapılar.

Evler naftalin kokulu, kilitlenmiş kapılar.

PİRİKLİ, Brüksel’e bile semt kuran köyümüz.

 

Tarlasında yeşeriyor pancarın yaprağı.

Su kıyısında dizili söğüdü, kavağı.

Tozundan kumundan geçilmese de sokağı.

AVEREN, ismi önüne yeşil koyan köyümüz.

 

Karakuzda oynaşıyor oğlak ile keçi.

Her hanede en az üç beş gurbetçi.

Gurbeti Emirdağ’a icat eden Güveççi.

GÜVEÇÇİ, sel olup yut dışına akan köyümüz.

 

Rahimli,abbaslı,ordan güzle mahallesine.

Köylü saygı duyuyor Alınca dedesine.

Dilekler tutuyor Ahi Yakup türbesine.

TEZKÖYÜ şehitliği bile olan köyümüz.

 

Bir köy düşün Türk Lirasına el dokunmayan.

Gönderine, semasına ay yıldız takınmayan.

Minaresiz camisinde ezan okunmayan.

Kabakçı der ki BELÇİKA, çan çalan köyümüz.

 

 HAKİKİ KABAKÇI This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add comment