Çiftlikköy'ün yeşili boyasa da gözümü
Zont'taki sap samanın sarısına da kurban
Hani nerede şimdi Karacalar üzümü
Üzüme konan eşek arısına da kurban

Evlad-ı Fatihan’dır macir Yarıkkayalı
Pınarbaşı’na komşu şirin bir köy Daydalı
Yeniköy'ün geçimi tüm pancara dayalı
Pancarın yağmurlama borusuna da kurban

Çatallı deyip geçme "Çatallı köy" filmi var
Her evde bir tahsilli Suvermez'in ilmi var
Dereköy deresinde sanki akan sel mi var
Kurudere Köyü’nün "kuru"suna da kurban

Hisarköy üstündedir Amorium mülkünün
Çoğu köyde yaşamaz Dağılgan’ın halkının
Balcam'a kadar inen grup grup yılkının
Kırına, kulasına, dorusuna da kurban

Bildiğimiz Kolanşam değişti Başkonak'la
Manohoz unutulmaz Gözeli’yi koymakla
Tuluk peyniri dersen Güveççi gelir akla
Peynirin basıldığı derisine de kurban

Soğukkuyu'dan bağır, ta Horan'dan duyulur
Pirikli kasabası artık köyden sayılır
Güneysaray Köyü’nde keçi oğlak yayılır
Türkmenköy'ün davarı sürüsüne de kurban

Veysel Köyü’ne adı Veysel Karani verir
Asfalt geçen Kırkpınar nüfusu neden erir
Hamzahacılı, Pörnek yonca ile yeşerir
Ümraniye'nin arpa darısına da kurban

Karaağaç Köyü’nden çok göç var yurtdışına
Demircili Köyü’nün keklik seken taşına
Aşağıpiribeyli’nin bir başından başına
Yarımca Köyü’müzün yarısına da kurban

Tır tekeri gibidir Elhan’daki kabaklar
Her seçimde Gömü'ye karşı duran Tabaklar
Kuruca Köyü’ndeki kuru bozkır topraklar
Çaykışla’nın ormanı korusuna da kurban

Bağlıca adı gibi her yeri bağ bahçedir
Gömü'ye kimi köy der kimisi der ilçedir
Davulga'nın şivesi ne güzel bir lehçedir
"Sen beni biliyin mi" sorusuna da kurban

Tezliler siyasetle ilgilenir tüm köyce
Beyköy'den ayrılmaymış diyorlar Alibeyce
Yazmadığım köyleri ben pek bilmiyom ey(i)ce
KABAKÇI der, köylerin gerisine de kurban