Ekişehirdeki Erdemlilikte Örnek Çiftlik Köylülerim Bölüm I

İlhami Özer

Bizim ÇİFTLİK KÖYÜ’nden Eskişehirde çalışan, sayısız dostlarım, sevdiklerim, saydıklarım nice elleri öpülesi insanlarımız vardır. Hepsinin de yüzleri ak, yürekleri pak, işlerini en yüksek seviyede en üstün başarı ile yürüterek, gönüllere oturup kalmışlardır. Ciddi ve çok içten söylüyorum ki Eskişehirdeki bizim köylüler, ora halkının vicdanlarında hiç unutulmayacak tarihi işler yapmaktadırlar. Hepsi de topluma akılları ile, bilgi, görgü, gelenekleri ve edep erkanları ile EN DERİN, EN VERİMLİ VE UNUTULMAZ hizmetleri ile Eskişehir Halkının kalplerinde sevgi, saygı ve erişilmez güvenle yer kapmışlardır. Eskişehir Halkı, kendilerine en yüksek seviyede hizmet veren, bizim köylüleri bağırlarına basmaktadırlar. Eskişehirdeki bizim köylüler, bulundukları yerlerde göz alıcı emekleri ile halkın, yalnız sempatisini değil hayranlıklarını da kazanmışlardır. Çiftlik Köyü’nde doğup büyümüş naçiz bir insan olarak bu durumdan, çok keyif alıyorum. Bütün içtenliğimle ve sevinerek ifade ediyorum ki bu şahıslar gerçekten eli öpülesi, önlerinde divan durulası insanlarımızdır. Onların tertemiz alınlarından öperek böylesi erişilmez itibarı kazandıkları için, kendilerini ÖRNEK İNSANLAR KABUL EDİYORUM. Gelimli-gidimli olan bu dünyada onları geleceğin insanlarına bayrak gibi yetiştiren, ana-babalarını candan kutluyorum.

 

Eskişehir Tıp Fakultesi Tıp Öğrenciliği yıllarını Eskişehir Tıp Fakültesi BİRİNCİSİ OLARAK bitiren

Doktorumuz CENGİZ KORKMAZ kısa süre önce Prfsör oldu. Kendisi dahiliye-romatizmal hastalıklar bilim adamı olarak tıp tarihinde müthiş İZ BIRAKMAYA BAŞLADI. Altın kalpli sağlık bilim adamımız Prf. Dr. Cengiz Korkmaz Eskişehir Tıp Fakültesi kürsü hocasıdır. Kendisi gibi yüksek karakterli, hasta halinden anlayan, Can Pazarındaki Hacet Kapısına, doktorlar yetiştirmektedir. Öğrencileri ile münasebetindeki ahangi görmelisiniz. Onun her hareketi, her sözü, her tavır ve davranış biçimi başlı başına öğrencileri için, çok verimli bir ders niteliğini içermektedir. Öyle sorumlu, ölçülü, seviyeli, hazırlıklı ve iyi niyetli Prfösörün öğrencileri de ileride kendisi gibi, hastalarının GÖZ BEBEĞİ OLURLAR. Sevgili bilim adamımız Cengiz beyin hastanesindeki servisinin bitişiğinde 15-20. Gün kadar bir hastamla beraberdim. O sırada elbette Cengiz beyin hastalarıyla da görüşüp konuşmak fırsatını yakaladım. Cengiz Beyin, hastaları üzerinde öylesine sağlam bir etkisi var ki Onu, hep derin saygılarla anmağa özen gösteriyorlar. Onun adını zikrederken hemen her hastası duygulanıp heyacanlanıyor. Hepsi de ‘’CENGİZ BEY’İMİZ BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ’’ diyorlar. Cengiz bey için önemli olan, hastalarının tedavisinin yarım-bucuk olmamasıdır. Sağlık biliminin getirdiği son tekniği bilgi ve bulguyu hastalarına uygulamaktadır.

 

Onun için, sen-ben değil, HASTALARI ÇOK ÖNEMLİDİR. Bir doktordan daha başka ne beklenir ki?

 

Onun Beynelmilel hipokrat yemininin dışında bir andı daha var ki o yemin, Çiftlik Köylülerini ilgilendiren yemindir. BİZ DE, O DA BU YEMİNİ HİÇ UNUTMAYIZ. Profösörümüz Cengiz Bey az konuşur. Öz konuşur. Onun bir cümlelik konuşması 50.sayfalık kitap okumaya bedeldir. Fuzuli, değersiz ve gönül incitici söylemlere itibar etmez. Vefalıdır. Ana-babasına, yakın akrabalarına, çocukken tanış olduğu köylülerine karşı sıcacık, insani duygularını asla esirgemez. O, insanlığın simgesi gibidir. Bizim Köylüler Onun, Çiftlik Köyümüzün Çöl, Çongara, Kore mevkiilerinde ayak izlerinin olduğunu ve Ağzıkaranın parlak ve karapınarından sular içtiğini yad ederek, gıyabındaki sevgilerini ve yüksek insanlık anlayışının daha çocukluk devresinde belli olduğunu, söyleyip dururlar. Onun kasıntı, kibir-gurur gibi psikolojik piskokulu haller yakışığı değildir. Prf. Cengiz Beyi nasıl anlatayım bilmem ki?... BAYRAK GİBİ BİR ÇİFTLİKLİ. Çiçeği burnunda Emirdağ-Çiftlik Köylü sağlık bilim adamımız... Eminim ki memleketimiz ve hepimiz için çok ayrıcalıklı yönleri ile KAZANILMIŞ BÜYÜK BİR İNSAN... Ana-babasını kutlarım. Zat-ı A-lilerine sağlıklarla dop dolu günler diliyorum.

 

Çiftlik Köyü’müzün ikinci Prfösörü sıradadır. Şimdi DOÇENT OLARAK Anadolu Üniversitesi Tarih Okutmanlığı yapan PAKİZE HANIMEFENDİYİ DE, üstün başarılarından dolayı candan kutluyorum. Daha yenilerde kendisiyle tanışmaktan ne kadar sevinç duyduğumu ifade edebilecek söz bulamıyorum. Pakize Hanımefendinin Tarih Profösürlüğünü görür müyüm bilemem ama, daha Doçentlik devresinde kendisini derin sevgi ve saygılarımla İLK ÖNCE BENDENİZ KUTLAMAK İSTİYORUM. Gerek kendilerine ve gerekse Ana-babalarına mutluluklar diliyorum.

 

Add comment