100.yilinda 8 mart dünya kadinlar günü ve tarihi..

8 Mart 1957'de NEW YORK'da tekstil fabrikasında çalışan 40.000 kadın işçinin sokağa çıkması ile başlar.
Düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto için greve gittiler.
1908'de NEW YORK'da 15000 kadın biraraya gelerek, daha kısa çalışma saati,daha iyi gelir,
oy hakkı ve doğum izni istediler.
Kullandıkları slogan ''EKMEK ve GÜL'' idi.
Fabrikaya patronları tarafından kilitlenen kadınlar çıkan yangında 129 kadın kaçamadığı için hayatını kaybetti.
28 şubat 1909'da ilk kez emekçi kadınlar günü olarak kutladılar.
26-27 ağustos'da 1910'da Kopenhang'da II.Enternasyonal'a bağlı kadınlar toplantısında Alman Sosyal Demokrat Parti önderlerinden Clara Zetkin'nin önerisiyle 8 mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmasına oybirliği ile karar verildi.
1911'de Kopenhang kararları uyarınca ilk kez Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de kutlandı.
Türkiye'de ise 1921 yılında 'Emekçi kadınlar günü ' olarak kutlandı.

1975 yılında Birleşmiş Milletlerce eşit haklar, gelişme ve barış için uluslararası kadın yılı, 1975-1985 dönemini ise' Dünya Kadın 10 Yılı ' olarak ilan edildi.ilk kez sokaklara taşındı ve kadın yılı kongresi yapıldı.
1977'de ise, Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı ile 8 Mart Dünya Kadinlar Günü olarak kabul edildi.
1980 Askeri darbesinden sonra 4 yıl ara verildi.84 yılından sonra çeşitli kadın kuruluşları tarafından kutlanmaya başlandı.

Birleşmiş Milletlerin yaptığı bir araştırmaya göre;
-Dünya'daki işlerin %66'sını kadınlar yapıyor,
-Buna karşılık kadınlar gelirin %10'nuna sahip,
-Dünyadaki mal varlığının %1'ine sahip.
Başka bir deyişle erkekler dünyadaki işlerin %34'nü yapan erkekler, gelirin %90'nına ve mal varlığının da %99'una sahip oluyorlar.
Türkiye' de2001 yapılan bir araştırmaya göre,
-Şehirde evli kadınların %18'i, köylerde %76'sı eşlerinden dayak yiyor.
-Kadınların %57.7'si evliliklerinin ilk günü şiddetle karşılaşıyor.
-Aile içi suçların %90'ı kadına karşı işleniyor,
Fazla  söze ne hacet.Esenkalın.

Ayla TOKMAK

Add comment