Miraç Kandili

Miraç Kandili ve önemi

Üç aylar içersindeki mübârek gecelerden bir tanesini daha idrak etmek üzereyiz. Önümüzdeki 29 Temmuz salı günü Miraç Kandilidir. Miraç bir yükseliştir, bütün süflî duygulardan, beşerî hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakkî ediştir. Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’in şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakkî ufkudur.

Miraç öyle bir gecedir ki, iki Cihan serveri onda Rabbi Âlâsının huzuruna maddi cisim ve duygularıyla birlikte yükselip gözüyle Cemâlullâh’ı müşahede etmiştir. Önce içinde bulunduğu Kâbe ve Mescid-i Haramdan, etrafı peygamberlerle mübarek kılınan Mescid-i Aksâya götürülmüş, oradan da bütün âlemleri geride bırakarak peygamberlerle bir bir görüşmüş, varlıklar âleminin en son noktası olan Sidre-i Müntehâya ulaşmış, oradan da geçip Rabbinin huzûr’u izzetine yükselmiş, Vahdet sarayına girmiş ve İlâhi kelâmı doğrudan doğruya işitme nimetine mazhar olmuş, ümmetine büyük bir müjde ve şefaatle dönmüştür.

Miraç mucizesi Kur’ân’ı Kerim de âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu İlâhi yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâya kadar ki safha Kur’an da şöyle anlatılır:

˝Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir,  görendir.˝(1)

Mirac’ın ikinci merhalesi de Mescid-i Aksâdan başlayarak semânın bütün tabakalarından geçip tâ İlâhi huzura varmasıdır. Miraç mucizesi, biz Müslümanlar için ilâhi rahmet ve lütuflarla doludur. Mirac’ın en önemli hediyesi, İslam’ın esaslarından biri olan beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Namaz, kalplerin nuru, îmânın işareti, ruhun gıdası, bedenin koruyucusu ve Peygamberimizin ifadesiyle ˝Mü’minin mirac’ıdır.”            

Mânevî duygularımızı coşturan, iç dünyamızı değerlendirme olanağı sunan, mesuliyetimizi hatırlatan bu mübârek geceyi iyi değerlendirelim. Duygu ve hislerin canlandığı, dua ve yakarışların semâya yükseldiği, mü’minlerin huzur bulduğu bu gece; gönüllerimizde ümit ve ilâhi aşk kandillerini yakalım, mirac’ın engin mesajını ruhlarımızda hissedelim. Bu gece Kur’ân okuyalım, namaz kılalım, kimsesizleri, fakirleri, yetimleri arayıp gönüllerini hoş edelim, geçmişlerimizi de Kur’ân ve dua ile hatırlayalım.

Miraç kandilinizi tebrik ederken, Cenab-ı Allah’tan cümlemize hem dünyada ve hem de âhirette iyilikler vermesini ve bizleri cehennem azabından muhafaza etmesini niyaz ediyorum.

(1) İsra, 17/1.

Add comment