Yangınlar

Yüce Rabbimizin bize ihsan ettiği sayısız nimetlerinden biri de dünyamızı adeta bir cennet gibi süsleyen yeşil alanlar, ağaçlar ve ormanlardır. Havaya, suya ve gıdaya ihtiyacımız olduğu gibi ağaçlara, ormanlara ve yeşil alanlara da ihtiyacımız vardır. Maalesef tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden yangınlara sebebiyet verilmekte, o güzelim yeşil alanlar yok olmakta ve çevremize büyük tahribatlar verilmektedir. Bunun zararını da yine bizler çekmekteyiz. Yüce Rabbimiz bu konuya Kur'an-ı Kerimde dikkat çekerek şöyle buyurmaktadır: “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler.”(l)

 

Çevremize verdiğimiz büyük zararlardan bir tanesi de anız yakmaktır. Anız yaktığımız zaman birçok canlıyı yakarak öldürmenin vebalini yüklendiğimiz gibi ölen hayvanlara ve böceklere toprağın ihtiyacı olduğunu da unutmamalıyız. Uzmanlar anız yakmayla toprak verimliliğinin azaldığını, topraktaki besin maddelerinin yok olduğunu ve yağmur suyunun toprağa giriş hızının düştüğünü ifade etmektedirler.

 

Yakılan anızlardan ve yangınlardan çıkan dumanların çevreye, insanlara ve tabiata verdikleri zararlar da çok ciddi boyutlardadır.

 

Çıkan dumanların birçok hastalığa sebep olduğunu, solunum yollarından şikâyeti olan insanları sıkıntıya soktuğunu bilmek ve hassas olmak zorundayız. Diğer taraftan duman içinde bulunan gazların atmosfere karışarak iklimin değişmesine önemli etki yaptığını aklımızdan çıkarmamalıyız.

 

Tabiat kendisine yapılan tahribata kayıtsız kalmamakta, bir şekilde cevap vermektedir. Dünyanın gittikçe ısınması, kuraklık tehlikesinin artması, iklim dengesinin bozulması ve aşırı kuraklıklar bizim yaptığımız tahribatın bir neticesidir. Bu itibarla, yeşil alanların çoğaltılmasına, ağaç ve ormanların korunmasına özen gösterelim. Cennet vatanımızın çölleşmesine seyirci kalmayalım. Sevgili Peygamberimizin ağaç dikmeyi ve ekin ekmeyi sadaka-i cariye olarak kabul ettiğini gösteren bir hadisi ile hutbemi bitirmek istiyorum: “Müslüman, bir ağaç diker, o ağaçtan insan, hayvan veya kuş istifade ederse bu, kıyamet gününe kadar o kimse için sadaka olur" (2)

 

 

(l) Rum, 41.               

 

(2) Müslim, Müsakat, 10.