Orucun Anlam ve Önemi

Oruç

İslamın temel esaslarından birisi de oruç tutmaktır. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerimde; “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz” (1) buyurmuş ve bu ibadetin sadece bize has bir ibadet değil geçmiş milletlere de farz kılınmış bir ibadet olduğunu beyan etmiştir. Oruç, Allah’ın emrini yerine getirmek, O’na yakın olmak, O’nun rızasına ermek niyetiyle insanın kendisini, yemekten, içmekten, nefsani arzulara uymaktan uzak tutmasıdır. Yüce Allah insanlara manasız faydasız hiçbir şeyi emretmemiştir. O’nun emir ve yasaklarında pek çok ibret ve hikmetler vardır. İslamın her emrinde olduğu gibi oruç ibadetinde de ahlaki, ruhi ve sıhhi önemi haiz faydalar bulunmaktadır.

Oruç, insan iradesini en güzel şekilde terbiye eder. Allah’a kul olmanın zevkini gönüllere işler. Nimetlerin kadir ve kıymetini insana öğretir. Oruç ibadetiyle kalbin pası silinir. İnsan yaptığı kötülüklere pişman olup tövbe ederek günahlardan arınır. Peygamberimiz (sav): “Kim farziyetine inanarak ve karşılığını yalnız Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları mağfiret olunur”(2) buyurmaktadır.

Oruç; kötülüklere kalkan olup haram ve şüpheli lokmanın mideye inmesine engel olur. Helal kazanç elde etmenin huzurunu gönüllere işler. Oruç; dualarımızın kabulüne sebep, insanı ateşten koruyan bir kalkandır.

Ramazan ayında oruç; teravih, fitre, sadaka ve zekat ibadetleriyle, birleşince insanı Allah’a yaklaştırır. Bu yaklaşmanın tam olabilmesi için midemize oruç tutturduğumuz gibi, bütün azalarımıza da kötülük ve günahlardan koruyarak oruç tutturmalıyız. Aksi takdirde orucun bir anlam ve önemi kalmayacaktır. Hutbemi Sevgili Peygamberimizin (sav) Hadis-i Şerifleriyle bitirmek istiyorum: “Oruçlunun sukutu tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, amellerinin sevabı katmerlidir.”(3) “Her şeyin bir zekatı vardır.Vücudun zekatı da oruçtur. Oruç sabrın yarısıdır.”(4)

(1) Bakara, 2/183

(2) Buhari, Savm, 6

(3) Ramuzül Ehadis, 308

(4) Et-Tergib ve’t-Terhib, 2/85

Add comment