Çocuk Eğitiminin Önemi

Çocuk Eğitimi Emirdağ

İslam dini ilim, irfan, hikmet ve hakikat dinidir. Her hükmü insanın yapısına ve hayat düzenine uygun olan, dünya ve ahiret saadetini temin eden bir dindir. Kuran-ı Kerimin pek çok ayetinde ve hadisi şeriflerde cehalet yerilmiş ilim tahsili okuyup yazma teşvik edilerek övülmüştür. Sevgili Peygamberimize (s) ilk vahiy olunan ayet de oku emriyle başlamıştır.

Çocuğa verilecek ilk ve en iyi terbiye aile ocağında başlar. Okulda gelişir ve cemiyette yaygınlaşır. İyi veya kötü alışkanlıklar, çoğunlukla çocukluk ve gençlik çağlarında edinilir. Çocukların yetiştirilmesinde, hayatta başarılı ve topluma faydalı bir insan olmalarında en önemli unsurlar aile, okul ve çevredir. Tarladaki çiçek saksıya alınıp, bakımı yapılırsa büyür ve gelişir ama saksıdaki çiçek bırakılıp ihmal edilirse kurur ve faydasız hale gelir. Çocuk da böyledir. Çocuklarımızı okutmaz ve terbiye vermezsek ailemize de, topluma da faydasız hatta bazen zararlı birer insan olacaklardır. Yine nice taşlar vardır ki, işlenince mücevher olur. Bu nedenle evlatlarımızın sağlıklı, bilgili, kültürlü, dürüst ve terbiyeli olmaları için gayret göstermeliyiz. Nitekim Kuran-ı Kerim’de Cenab-ı Hak:

“Allah içinizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir”(1) buyururken, ilim sahipleri içinse şu övgü dolu ifadeleri kullanmaktadır: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”(2) “Allah’a karşı ancak kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar.”(3)

Bilgi insanın ışığıdır. Eğitime sırt çevirmek ışığa küsmektir. Sevgili Peygamberimiz (sav) hayatı boyunca cehaletle savaşmış İslam’ın en büyük düşmanı olarak cehaleti görmüştür. Onun için İslam’dan önceki döneme cahiliye devri, Müslümanların en azılı düşmanı olan kişiye de cehaletin babası manasına gelen Ebu Cehil denilmiştir. İslam cahiliye dönemine son vererek ilim ve irfan çağını açmış, Müslümanların okuryazar olmaları için her türlü tedbiri almıştır. Peygamber Efendimiz (sav) anne babanın çocuğuna bırakabileceği en güzel mirasın, onu güzel bir şekilde yetiştirmek olduğunu ifade etmiştir. Öyleyse bizler de, kız ve erkek çocuklarımıza en güzel şekilde terbiye verip, en iyi eğitimi alması için gayret gösterelim. Onların kendilerine, ailelerine, milletimize ve insanlığa yararlı birer birey olarak yetiştirilmelerinin ancak iyi bir eğitimle mümkün olabileceğini unutmayalım.

(1) Mücadele Suresi,58/91

(2) Zümer Suresi,39/9

(3) Fatır Suresi,35/28

Add comment