Can Dokunulmazlığı İslamın Emridir

Can dokunulmazlığı

İslam Dini insanı, yaratılmışların en şereflisi ve en üstünü olarak kabul etmiş, hayatının korunmasını da temel amaçlardan birisi olarak saymıştır. Bunun için Allah Rasulü de, adam öldürmeyi yedi büyük günah arasında zikretmiş ve kasten adam öldüren kimse, ağır bir suç işlediğinden, dinimizce asi ve fasık olarak görülmüştür.

Peygamber Efendimiz (sav) in, Müslümanlardan ilk olarak biat alırken, adam öldürmemek üzere biat alması da, adam öldürmenin baştan beri haram kılınan büyük günahlardan biri olduğunu göstermektedir. (1) Ayrıca Efendimiz (sav) şöyle buyurmaktadır: “ Bir müminin öldürülmesi, Allah indinde dünyanın zevalinden daha büyüktür. (2) Sevgili peygamberimiz yine: “Ey insanlar, sizin canlarınız, mallarınız ve şerefiniz, Rabbinize kavuşuncaya kadar bir birinize haramdır.”  buyurmuşlardır.

Cenab-ı Allah, Nisa suresinde şöyle buyurmaktadır: “Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. “  (3)

Bu ayet-i kerimede adam öldürenin, cehennemlik olarak nitelendirilmesi, Allah’ın gazabını ve lanetini hak etmiş olması, kendisine şiddetli bir azabın va’d edilmesi, bu fiilin ne kadar çirkin, ne kadar kötü olduğunu bildirmesi açısından yeterlidir.

Adam öldürmenin, cehenneme girme sebebi olması, bizi korkutmuyor mu, Ondan kaçınmamız için yeterli değil mi? Allah’ın gazabını ve lanetini kazanmış olmamız bu işin büyüklüğünü ve tehlikesini göstermiyor mu? Bu fiili işleyenlere Allah’ın büyük bir azap hazırlaması, bizi ürpertmiyor mu,  bizi hala uyarmıyor mu?

Yöremizin bu fiille anılmasının ortadan kaldırılması, güzel faaliyetlerle anılır hale gelmesi için devlet kurumları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar olarak herkes katkıda bulunmalıdır. Bu konuda hepimizin bir çalışması ve gayreti olmalıdır.

Hutbemizin sonunda şunu da vurgulayalım: Kul hakkı, sadece mal konusunda olmaz, bir insanın yaşama hakkına son vermek de, aynı zamanda kul hakkını ihlaldir. Bu hakkın helal ettirilmesi de dünyada kolay kolay mümkün olmamakta ve hesabı ahirete kalmaktadır. Kul hakkıyla ahirete gitmemek için  böyle bir fiile asla tevessül edilmemelidir.

 (1) Kurtubi, 5/334

(2) Kurtubi, 5/332

(3) Nisa, 93 (Ayet metninin tercümesi)

Add comment