Türkiye Okuyor

Okuma

Bilinmeyeni bilmek, hayatı anlamak, yaşamı kavramak, yolumuzu aydınlatmak okumakla elde edilmektedir. Bilginin elde edilerek, bilimsel veriler ışığında ilerlemenin yolu okumaktan geçmektedir. Bu sebeple, okumak ve okumayı alışkanlık haline getirmek amacıyla Türkiye’mizde Cumhurbaşkanımızın himayesinde “Türkiye Okuyor” kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanya ile görsel iletişim araçlarının cazibesiyle azalma noktasına gelen kitap okuma alışkanlığının yeniden canlandırılması, kitabın önemi ve hayatımızdaki yeri, kitap okumanın kazançları ve gündelik hayatımızın bir parçası haline getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalara iştirak etmeli, bilgi çağında yaşayan bizler ve bizden sonra gelecek evlatlarımız için bu çalışmalara destek olmalıyız.

Hayatımızda kıymetini bilemediğimiz vakitlerimizi boşa geçirmekteyiz. Oysaki yolculuk yaparken okuyacak bir şeyin elimizde olması yolculuğun keyfini daha çok artıracaktır. Televizyon başında geçen vakitlerimiz okumakla daha çok değerlenecektir. Kahvehaneler gibi topluma açık yerlerin bir köşesini kitaplıkla süslemek, vakitlerini değerlendirmek isteyenlere büyük fırsatlar sunacaktır.

Unutmayalım ki, günümüzün bir vaktini okumaya ayırmak bilmediğimiz şeyleri öğrenmemize vesile olacaktır. Çünkü Yüce Rabbimizin ifadesiyle bilenlerle bilmeyenler bir olmamaktadır.(1)

Evimizde ailemizle, kahvehanede arkadaşlarımızla istişare ederek bir okuma saati belirleyip, bu saatte hep birlikte kitap okuyabiliriz. Böyle bir zaman dilimi aramızdaki iletişim kopukluklarını ortadan kaldıracak, sevgi ve saygının artmasına vesile olacaktır. Ayrıca okuyan bir toplum ilerlemenin anahtarını almış, gelişmiş medeniyetler kapısını aralamış demektir. Bu sebeple en doğru bilgileri elde etmek amacıyla kitap seçimine özen göstererek, büyük küçük demeden kitap okumalı, okutmalı ve kitap okunmasına yardımcı olmalıyız. Evlerimizin raflarını süslemek amacıyla oluşturduğumuz ve atıl vaziyette bulunan kitaplarımızı, okumak isteyenlere ulaştırmak suretiyle kitabın gerçek fonksiyonunu icra etmeliyiz.

Hutbeme Yüce Rabbimizin Sevgili Peygamberimiz aracılığı ile bizlere ilk emri olan Alak suresinin ayetleriyle sonlandırıyorum. “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak” dan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.”(2)

(1) Zümer, 39/9

(2) Alak, 96/1-5 (Ayet metninin tercümesi)

Add comment