Hac Yolculuğuna Hazırlık

Hac Yolcusu

İnancımızın göstergesi olan ibadetlerimizden biri de Hac ibadetidir. Allah-u Teala “Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.”(1) ilahi emri ile şartları taşıyan müminleri hacca davet etmekte, bu çağrıya icabet edecek olan kardeşlerimiz ise Beytullah’ı ziyaret etme şeref ve heyecanını yaşamaktadırlar.

Hacca niyet etmiş kardeşlerimiz öncelikle bu yolculuğu ticari veya turistik bir seyahat olarak düşünmemelidir. Bu bir ibadet yolculuğudur. Bu yolculuk için atılan her adım, çekilen her sıkıntı kişiye nice mükâfatlar kazandırırken, diğer taraftan kabul edilmiş bir haccın karşılığında geçmiş günahlar affedilecektir. İşte bu bilinç olduğu müddetçe hacı adayı her zamankinden daha sabırlı ve daha tahammüllü olacaktır.

Peygamberimizin ifadesiyle “Allah’ın misafiri”(2) olmaya yaklaşan hacı adayı, bu misafirliğe ruhen ve bedenen kendini hazır hale getirmelidir. Bu maksatla yola çıkmadan önce başta yakın ve uzak akrabalar olmak üzere, komşular, eş dost ziyaret edilmeye çalışılmalı üzerinde hakları var ise haklarını ödemeli, küs olanlar var ise mutlaka barışmalı kutsal mekânlarda iç dünyasını olumsuz şeylerle meşgul edecek durumların hepsinden sıyrılmalıdır. İç dünyamızı hazır hale getirmemizin yanında bu önemli ibadeti eksiksiz yapabilmek için hacla ilgili gerekli bilgileri öğrenmeye gayret göstermeliyiz.

Hac yolculuğuna çıkacak kardeşlerimiz yolculuk esnasında ve ibadetlerle ilgili her konuda kendi başına hareket etmekten kaçınmalı, kafilesinde bulunan din görevlileri ile sürekli istişarede bulunmalıdır.

Hac, faniliğin göstergesi ihram ile, tevhid üzere yaşamanın taahhüdü telbiye ile, kulluk imzası kurban ile, mahşerin provası Arafat Vakfesi ile, kötülükleri bertaraf etmenin sembolü Şeytan taşlama ile ve din gerçeğinin pervanesi tavaf ile muazzam bir ibadettir.

Kâbe semboldür. Kabe’den ziyade onun temsil ettiği mana önemlidir. Çünkü “Ev sahibi evden kıymetlidir.” Unutmayalım ki; Mescidi Haramda kılınan bir namaz, diğer mescitlerde kılınan namazlardan yüzbin kat daha faziletlidir.(3) Hutbemi konumuzun önemine işaret eden şu mısralar ile bitiriyorum.

 Ey Beytullah yolcusu! Ey fazilet zengini

Meleklere vermedi Rabbin senin dengini

Ah! Bir görsen yüzünün o nurani rengini

Ne mutlu ki en kârlı ticaret şimdi senin

Karşılığı yüz bindir Kâbe’de bir secdenin.

 

(1) Al-i İmran, 3/97 (Ayet metninin tercümesi)

(2) İbn Mace, Menasik, 5

(3) Sünen-i İbn. Mace, Hadis No:1406

Add comment