İnsanlığa Hizmetin Önemi

İnsanlığa hizmet

İslamiyet, Allah rızası gözetilerek insanlar yararına yapılan her türlü iyiliği, nafile ibadetlerden saymıştır. Buna göre vatana ve millete hizmet etmek, yoksula ve fakire yardım etmek, Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde imandan hemen sonra gelen salih amel kapsamında değerlendirilmiştir.

Toplumsal hizmet ve yatırımların, hem dünya ve hem de ahiret hayatında karşılığı görülecektir. Bir ayet-i kerimede “Kim salih amel işlerse, kendi lehine işlemiş olur; kim de kötülük yaparsa, kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz”(1) buyrulmuştur.

İnsanı yücelten ilim, fikir ve kültüre katkıda bulunmak da en kıymetli hizmetlerdendir. Sevgili peygamberimiz, insan yetiştirmeyi, ilme ve insanlığa hizmet etmeyi sevabı hiç kesilmeyen salih ameller olarak nitelendirmiş ve şöyle buyurmuşlardır: “İnsan ölünce arkasından amel defteri kapanır. Ancak üç şey vardır ki, onlar sebebiyle kişiye sevap yazılmaya devam eder. Bunlar, cami, okul, hastane gibi sadaka-i cariyeler, insanların istifade ettiği ilim ve kişinin ardından dua edecek salih bir evlattır.”(2)

Topluma yararlı davranışlarda bulunmayı emreden dinimiz, helal yoldan servet sahibi olmayı teşvik etmiş, elde dilen servetin bütün insanların faydasına olacak şekilde değerlendirilmesini istemiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Size ne oluyor da Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır"(3) buyrularak bütün nimetlerin asıl sahibinin Allah olduğu bildirilmiştir.

Yine vatanı, namusu ve mukaddesatı uğruna canını ve malını ortaya koyarak mücadele etmek en önemli salih amellerdendir. Vatanımızın ve milletimizin özgürlüğü için çalışanlar, ülkemizi imar etmek için gayret sarfedenler bu ülkeye ve insanlığa en büyük hizmeti yapmışlardır. Bu vatanı esaretten kurtaran, bizlere emanet eden ve faydalı hizmetler yapan herkesi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Hutbemi gönül insanı Yunus Emre'nin, şu mısraları ile bitiriyorum:

Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise

Yarın anda karşı gele, hak şarabın içmiş gibi

Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise

Yarın anda sana gele, hak libasın biçmiş gibi

 

(1) Casiye, 15 (ayet metninin tercümesi).

(2) Müslim, Vasiyet, 14.

(3) Hadid, 57/10.

Add comment