Büyük Bir Tehlike: Sigara

Son Sigara

Toplumda yaygın bir alışkanlık haline gelmiş olan bir tehlikeden sigara’dan bahsedeceğiz. Bu tehlike, birçok ülkede olduğu gibi memleketimizde de ciddi boyutlara ulaşmıştır. Ancak, gelişmiş ülkelerde kullanıcılarının terk ettiği bu zararlı madde, maalesef Müslüman olmamıza rağmen bizim ülkemizde bağımlısını arttırmaktadır.

Çoğu zaman insanın duyguları, arzuları ve ihtirasları aklına galebe çalar da göz göre göre gelen tehlikeye karşı tedbir almaz. Felaket kapıyı çalmadan kurtulma çareleri aramaz. Bunun en yaygın örneği sigara tiryakiliğidir. Bu ve benzeri bağımlılıkların makûl bir açıklaması ve gerekçesi yoktur. Akıl, bilgi ve din sigaranın terk edilmesini emreder, alışkanlık ise bunlara karşı koymaktadır ve üzerinde "sigara öldürür" yazdığı halde tiryaki, paketi açar, bir tane daha yakar. Bu tutkuya esir olmuştur ki, kendisine ve çevresindekilere verdiği zararı ve rahatsızlığı önemsemez.

Sigara tiryakisi, kendisini maddi manevi bitirip tüketen şahsi arzusu için dünya kadar harcama yaparken, masum yavrusunun okul harçlığından ve ailesinin nafakasından kıstığını aklına getirmez. Kişi artık, aynı yastığa baş koyduğu eşini, aynı safta namaz kıldığı cemaati ve aynı havayı teneffüs ettiği arkadaşını rahatsız etmiş olduğuna aldırmayarak nefsinin esiri olmuştur. Yapılan araştırmalara göre sigara kullananların eşlerinde, sigara kullanmayanların eşlerine oranla yüzde 23 daha fazla akciğer kanseri görüldüğünü tespit edilmiştir.

Geçmişte hiçbir salgın ve afetin bu kadar tehlikeli olmadığını kaydeden araştırmacılar, dünyayı sağlık açısından ve ekonomik açıdan tehdit eden en ciddi tehlikenin sigara olduğunu vurgulamaktadırlar. O halde, yaptığımız her şeyin hesabını vereceğimize iman eden müminler olarak, neden hala bu alışkanlığa son vermiyoruz? Sigaranın zararsız olduğunu söylemek, artık bugün ilmen ve tıbben imkânsız olduğuna göre, konunun dinî yasaklar çerçevesinde olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Artık çok iyi biliyoruz ki içinde 4000 kadar zararlı kimyasal madde içeren sigara, kanser başta olmak üzere birçok hastalığa yol açmaktadır. Buna mukabil Kur’an’da, “Kendinizi elinizle tehlikeye atmayın”(1) buyrulmuş, Peygamber Efendimiz de, “Ne zarara uğrama ne de zarar verme vardır”(2) buyurarak hiç kimsenin kendine ve başkalarına zarar verme hakkı olmadığını vurgulamıştır.

Sigara içen kardeşlerim;

O halde gelin bu Cuma gününde irademizi kullanarak kendimize, eşimize, çocuklarımıza ve topluma bir iyilik yapalım ve hastane köşelerine düşmeden bu alışkanlığı terk edelim. Böylece sağlıklı bir nesil için evlatlarımıza iyi örnek olalım.

Hutbemi Sevgili Peygamberimizin bir hadis-i şerifiyle noktalıyorum: “Kul, kıyamet gününde beş şeyden hesap vermeden yerinden kıpırdamaz; Ömrünü neye harcadığından, ilmini ne işte kullandığından, malını nerede kazanıp nereye harcadığından ve bedenini ne ile yıprattığından.”(3)

(1) Bakara 2/195. (ayet metninin tercümesi).

(2) İbn Mâce, “Ahkâm”, 17

(3) Tirmizi, Kıyamet 1.

Add comment