İhsan Şuuru İle Hareket Etme

İhsan

İnsanın gönlünde bulunması gereken en önemli inanç Allah inancıdır. Allah inancı, sorumlulukların yerine getirilmesinde, iyiliklerin hayata aktarılmasında ve kötülüklerden uzak kalınmasında en önemli etkendir. Allah inancının canlı tutulmasının, insanlarla olan ilişkilerde yanlışlıklara sapmamanın en önemli yolu ise İhsandır. İhsan’ı Sevgili Peygamberimiz şöyle tarif etmektedir. “Allah’a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmektir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görmektedir”(1)

Günlük hayatımızda birçok sıkıntılarla karşılaşmaktayız. Bazen hastalıklarla, bazen mallarımızın eksilmesiyle, bazen de türlü türlü sıkıntılarla imtihandan geçirilmekteyiz. İşte yaşadığımız bu dünya hayatındaki imtihanımızı en güzel şekilde geçirip, ahiret hayatında mutlu olmanın yolu ihsandır. Çünkü “Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve ihsanla hareket edenlerle beraberdir.”(2)

İhsan Rabbimizin bizlere emretmiş olduğu şeylere uymak, ibadetlerimizi yerine getirmeye özen göstermek ve yasaklarından uzaklaşmaktır. İhsan hem Yaratanımıza hem de birlikte yaşadığımız insanlara saygı duymaktır.

Allah’a saygı, ana-babaya saygı, eşimize karşı saygı, kardeşimize saygı, akrabaya saygı, komşuya saygı, toplumumuzda ve dünyada yaşayan insanların hepsine saygı. İhsan Rabbimiz bizi görüyormuşçasına hareket etmek, saygılı bir hayat geçirmek, hem Rabbimizin hem de insanların razı olacağı şekilde davranmaktır.

İhsan iyi olmak, iyi olanı arzu etmek ve iyilikle hareket etmektir. Hiçbir zaman iyilikle kötülük bir olmamıştır. İyilik sevgiyi, kötülük nefreti doğurmaktadır. Yüce Rabbimizde bir ayette bu hususu bizlere şöyle bildirmektedir. “İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”(3)     

Peygamber Efendimiz Kurban Kesmede de ihsan şuuru ile hareket etmeyi tavsiye ederek şöyle buyurmuştur. "Allah her şey hakkında ihsanı emretti, O halde hayvanı kestiğiniz zaman kesmeyi iyi yapı­nız. Her biriniz bıçağını bilesin ve kurbanına acı çektirmesin."(4)

Birbirimizle olan ilişkilerimizde bozulma olmamasını arzu ediyorsak, razı olunan bir hayat yaşamak istiyorsak, sevdiğimiz ve sevildiğimiz bir birliktelik düşlüyorsak öncelikle ihsan şuurunu hayatımıza aktarmamız gerekecektir. Hutbemi Yunus Emre’nin şu dizeleriyle sonlandırıyorum:

Gelin tanış olalım , İşi kolay kılalım

Sevelim, sevilelim , Dünya kimseye kalmaz.

(1) Müslim, İman, 1

(2) Nahl, 16/128 (Ayet metninin tercümesi)

(3) Fussilet, 24/34

(4) İbn Mace, Zebaih, 3

Add comment