Gençliğe Sahip Çıkmada Ailenin Rolü

Küçük bir topluluk olan ailenin geleceği ve büyük bir topluluk olan milletin ümidi o ailenin ve toplumun çocuklarıdır. Onların inançlı, bilgili, ahlaklı, iyiye, güzele ve doğruya meyilli insanlar olarak yetiştirilmeleri hem kendileri hem de aileleri ve milletleri için gelişmenin ve mutluluğun ana sebebidir. Bunun içindir ki İslam Dini çocuklarımızın muhafazası, eğitim ve öğretimini ana-babanın ve toplumun temel görevi kılmıştır. Yüce Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmaktadır. “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.”(1) Bu ayetin indirilişinden sonra Hz. Ömer Peygamberimize: “Ya Resulallah! Biz kendi nefislerimizi koruyabiliriz. Fakat eşlerimizi ve çocuklarımızı ateşten nasıl koruyabiliriz” diye sorunca Hz. Peygamber (sav) şöyle cevap vermiştir: “Allah’ın size emrettiklerini sizde onlara emredersiniz, Allah’ın size yasakladıklarını sizde onlara yasaklarsınız.”

Ana-baba çocuk üzerinde etkili olan ilk eğitici ve öğreticidir. Bir bireyin huzurlu bir hayat sürdürmesinin ilk basamağı ailede başlamaktadır. Bu sebeple gençlerimize karşı en doğru temel eğitimi onlara örnek olmakla vereceğiz. Yalan, aldatma, iftira, kumar, içki, sigara, faiz, zina gibi yanlış yollara öncelikle bizler gitmemeliyiz. Yüce Rabbimiz hepimiz için şöyle buyurmaktadır. “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir.”(2) Gençlerimizin namaz, oruç, zekat gibi temel ibadetleri, en güzel ahlaki ilkeleri İslam düsturlarını öğrenme ortamını hazırlamak yine bir aile görevidir. Çocuklarımıza karşı vazifelerimizi yapmamak yalnız onların değil bizim için de dünya ve ahiret mutsuzluğuna yol açacaktır.

Öyleyse bilenlerle bilmeyenlerin eşit olmadığını idrak ederek kız olsun erkek olsun çocuklarımızın eğitimine gereği gibi önem vermeliyiz. Bilgiyle donatılmış bir aklın yanı sıra imanla süslendirilmiş bir gönül dünyasını oluşturmak için de Yüce Dinimizin o eşsiz ilkelerini onlara aktarmalıyız.

 

 (1) Tahrim, 66/6 (Ayet metninin tercümesi)

(2) Saff, 61/2-3

Add comment