Yaz Kur’an Kurslarının Önemi

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim, insanlara doğru yolu göstermek için gönderilen son ilahi kitaptır. Bakara suresinin başında: “O kitap ki; onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler için bir yol göstericidir”(1) buyrulur. Bir başka ayette ise Kur’an’ın şifa ve rahmet olarak indirildiği bildirilmektedir.(2) Öyleyse bu hidayet, şifa ve rahmetten mahrum kalmamak hedefimiz olmalıdır. Ayrıca Kur’an-ı Kerimden ibadet yapacak kadar ayet ve sure ezberlemek de her Müslümana farz kabul edilmiştir. Sevgili Peygamberimiz (sav): “Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerimi öğrenen ve onu başkalarına öğretendir”(3) buyurmuşlardır.  

Öğrenilmesi ve öğretilmesi tavsiye edilen Kur’an-ı Kerimi çocuklarımızın öğrenmesine vesile olmak da bizlere Yüce Rabbimizin rızasını kazandıracak, dünya ve ahirette ikram kapılarını açacaktır. Sevgili Peygamberimiz (sav): “Kim Kur’an-ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü anne ve babasına ışığı güneş aydınlığından daha parlak bir taç ve değeri dünyalara değişilmez iki elbise giydirilir. Onlar; ‘bize bunlar niçin giydirildi?’ diye sorduklarında, kendilerine; ‘çocuğunuzun Kur’an öğrenmesinden’ diye cevap verilir”(4) buyurmaktadır.

Vatandaşlarımızı dini konularda aydınlatmayı amaç edinen Diyanet İşleri Başkanlığı da okullar kapanıp, tatile girdikten sonra yaz Kur’an Kursları planlamış, çocuklarımıza yönelik kitaplar hazırlayarak, onlara doğru dini bilgileri vermeyi ve Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmeyi hedeflemiştir. Bir çocuğun veya gencin hayatı boyunca kendisine gerekli en temel dini bilgileri öğrendiği bu kurslara gösterilen ilgi memnuniyet vericidir. Genellikle cami içinde yapılan bu kurslar çocuklarımıza abdest, namaz gibi konuları tatbikatıyla öğrenme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca bu kurslarımızda vatan, millet, bayrak gibi millî ve kutsal değerlere karşı saygı, anne-baba, akraba, komşu ve diğer insanlara karşı sevgi, dinî ve ahlâkî bilgiler, İslam tarihinden örnekler öğretilmekte, namaz sure ve dualarının usulüne uygun ezberlenmesi ve yüzünden Kur’an-ı Kerimi okumaları sağlanmaktadır.

Bu sebeple çocuklarımızı bu tatil dönemini fırsat bilerek Kur’an öğrenmeye teşvik edelim. Böylece onlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş ve onların dinini bilen birer insan olarak yetişmelerini temin etmiş oluruz.


(1) Bakara, 2                                                                                
(2) İsra, 82 (Ayet metninin tercümesi)            
(3) Riyazu’s-Salihin, II, 360
(4) Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/440

Add comment