Oruç İbadetinin Önemi

Oruç sözlükte, “bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek” anlamında kullanılır. Terimi olarak ise, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, Allah’ın rızasını kazanmak için bilinçli olarak, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. Bize olduğu gibi bizden önceki ümmetlere farz kılınan bir ibadettir. Yüce Allah, “Ey müminler! Kötülüklerden ve haramlardan korunmanız için oruç tutmak, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı”(1) buyurmuştur.

Oruç ibadetinin Allah rızasını kazanmanın yanında temel amaçlarından biri de kişinin nefsini terbiye etmesidir. Peygamberimiz (sav): “Oruç bir kalkandır. Biriniz oruçlu iken çirkin, kötü ve kaba söz söylemesin, bağırıp çağırmasın, kavga etmesin. Birisi kendisine söver ya da çatarsa ona ‘ben oruçluyum’ desin”(2) buyurmuştur. Hadis-i şerif, orucun gayesinin insanın edep ve ahlakını güzelleştirmek olduğunu açıkça ifade etmektedir. Eğer oruç, insanı kötü söz, eylem ve davranışlardan uzaklaştırmıyor, ahlakını güzelleştirmiyorsa amacına ulaşamamış demektir. Böyle oruçtan istenilen sevap da elde edilemez. Bu sebeple orucu sadece midemize değil diğer duyu organlarımıza da tutturmalıyız.

 Nitekim Peygamberimiz (sav), “Nice oruç tutanlar vardır ki onların oruçtan nasipleri sadece aç ve susuz kalmalarıdır”(3) buyurmuştur. Dolayısıyla oruç tutan insan; yalan, yalancı şahitlik, gıybet, iftira, hile, aldatma, kötü söz ve davranışlardan uzak durmalı, her zaman dürüst ve doğru olmalıdır. Oruç ayrıca insana sabırlı olmayı öğretir. Peygamber Efendimiz (sav), “Oruç sabrın yarısıdır”(4) buyurmuştur. İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü önemli bir role sahiptir.

Oruç, yoksulların durumunu daha iyi anlamaya, dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarfetmeye de vesile olur. Yine orucun sağlık açısından da pek çok yararları bulunmaktadır: Bir yıl boyunca çalışan vücut makinesinin, özellikle mide ve sindirim organlarının dinlenmesi için iyi bir moladır. Ama asıl önemli olan orucun bize Allah katında kazandırdıklarıdır. Sevgili Peygamberimiz (sav): “Kim iman ederek ve sevabını Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa önceki günahları affedilir”(5) buyurmuştur. Bir başka hadis de ise oruçlunun sevinci şöyle anlatılır: “Oruçlu için birisi iftar ettiği vakit, öteki Rabbi ile karşılaştığı vakit olmak üzere iki sevinç vardır”(6).

 

(1) Bakara, 2/183

(2) Buhârî, Savm, 9;

(3) İbn Mâce, 21                    

(4) Tirmizî, Da’avât, 86           

(5) Buhârî, Savm, 6                            

(6) Buhârî, Savm, 9

Add comment