İnsanlığa Hizmetin Önemi

Rabbimiz insanı bütün yönleriyle yaratılmışların en mükemmeli olarak yaratmıştır. Elbette ki yaratılışı mükemmel olan varlığın davranışları da mükemmel olmalıdır. Yüce dinimiz, Allaha ve insanlara karşı vazifesinin bilincinde olan ve yardım etmeyi kendine düstur edinen fertler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Kuran-ı Kerim bizlere birbirini seven ve gözeten, din kardeşlerinin hayır ve iyiliğini isteyen ve yeri geldiği zaman onların iyiliğini kendi iyiliğine tercih eden insanları örnek göstermektedir. Yine birçok ayette imandan sonra salih amel kapsamında vatana, millete hizmet etmek, yoksula, fakire yardım etmek vardır. Bir ayet-i kerimede; “Allahın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sende insanlara iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez”(1) buyrulmuştur. Efendimizin (sav) şu hadisi de çok manidardır: “İnsanların en iyisi insanlara en çok faydası dokunandır.”

İnsanlığın hizmetine sunulmuş müesseseler kurmak, insan yetiştirmek, ilme ve insanlığa hizmet etmek en güzel salih amellerdir. Bir hadiste; “insan ölünce arkasından amel defterleri kapanır. Ancak üç şey vardır ki onlar sebebiyle kişiye sevap yazılmaya devam eder. Bunlar (cami, okul, hastane gibi) sadaka-i cariye. İnsanların istifade ettiği ilim ve kişinin ardından dua edecek salih evlattır” (2) buyrulmuştur.
 Biz yine insanlığa ve toplumumuza hizmet ederken şunu çok iyi biliriz ki; “Kim bir kimsenin ihtiyacını giderirse Allah da o kimsenin ihtiyacını giderir. Kim bir kimsenin sıkıntısını giderirse Allahu Teala da o kimsenin kıyamet günü sıkıntılarını giderir. Kim bir kimsenin ayıbını örterse kıyamet gününde Allah da onun ayıplarını örter. (3)

Allah rızasını uman ve ahirette bütün yaptıklarından sorguya çekileceğinin farkında olan müminler, kardeş olarak birbirlerine karşı en güzel davranışları sergilemeli ve her türlü kötü davranıştan kaçınmalıdır. Rabbimiz bir ayette: “Bu dünyada güzel davrananlara güzel mükafatlar vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu gerçekten güzeldir” buyurmuştur. (4) Hutbemi bir hadis-i şerif mealiyle bitiriyorum: “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda diğer uzuvlarda bu sebeble uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.”(5)


(1) Kasas, 77
(2) Müslim, Vasiyet, 14
(3) Buhari, Mezalim, 3
(4) Nahl, 30
(5) Müslim, Birr, 18

Add comment