Zina ve Fuhşun Kötülüğü

İnsanların ahlaki açıdan çöküntüye uğradığı toplumlarda sıklıkla görülen zina; evlilik dışı cinsel ilişki demektir. İslam dininin cinsel hayattaki genel dini ve ahlaki ilkesi, iffet ve namusun korunmasıdır. Bu sebeple zina haram kılınmış; zina, livata, eşcinsellik ve iffetin ihlal edilmesine yol açacak durumlar da yasaklanmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çok çirkin bir iş ve kötü bir yoldur”(1) buyrulmaktadır. Ayette “zina etmeyin” denilmeyip de “zinaya yaklaşmayın” buyrulması ilgi çekicidir. Buna göre yalnız zina değil, kişiyi zina etmeye sevkeden yollar da yasaklanmıştır. Esasen bir kere bu yollara tevessül edildikten, yani insanı zina etmeye zorlayan ve cinsi arzuları kabartan bir ortama girdikten sonra, artık, bu arzuların ağır baskısı karşısında iradenin gücü oldukça yetersiz kalır ve zinadan korunmak son derece güçleşir. İnsanın bu psikolojik zafını dikkate alan Kur’an-ı Kerim, prensip olarak insanı kötülüklere sevkedici sebepleri ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Bu sebeple bir başka ayette ise Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey Muhammed! Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını ve namuslarını korusunlar. Böyle davranmak onlar için daha temiz ve daha hayırlıdır.”(2)

Hadis kitaplarında bir delikanlının, Resûl-i Ekrem (sav)’in huzuruna çıkarak, "Ey Allah'ın Elçisi! Zina etmeme izin ver!" dediği nakledilir. Sahabiler ona ayıplar tarzda tepki gösterince Peygamber Efendimiz delikanlıyı "Hele şöyle gel!" diye yanına çağırarak ona şunları söyledi: “Bir kimsenin annenle, kızınla, kız kardeşinle, halanla yahut teyzenle senin yapmak istediğin şeyleri yapmasına razı olur muydun?” Bunun üzerine delikanlı: “Canım sana feda olsun Ey Allah’ın Rasulü, hayır razı olmazdım” cevabını verdi. Allah Rasülü (sav) ise “buna kimse razı olmaz” buyurdular ve ona şöyle dua ettiler: "Allah'ım, bunun günahını bağışla! Kalbini temizle! İffetini koru!"(3)  Bu olay üzerine o delikanlının bir daha gayrı meşru bir istekte bulunmadığını bize yine sahabeler nakletmektedir.

Kuran ve Sünnete kulak verdiğimizde görürüz ki; iffet ve namusu korumanın yolu, zinadan ve zinaya götüren yollardan uzak durmaktan geçer. Çünkü zinanın ahiretteki cezasının yanı sıra dünyevi zararlarını da gözardı edemeyiz. Zira günümüzde insanlığı tehdit eden birçok hastalığının yayılmasında ana sebebin, evlilik dışı, gayrı meşru yaşantılar olduğu bilinmektedir. Yine kurulan yuvaların dağılmasına, günahsız çocukların kürtajla alınmasına veya sokağa terk edilerek kendi hallerine bırakılmasına neden olmaktadır.

Yüce Rabbimiz bizi iffetini ve namusunu koruyanlardan ve başkasının da iffet ve namusuna dokunmayanlardan eylesin


(1) İsra, 32
(2) Nur, 30
(3) Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 256257

Add comment