Ekolojik Denge (İhmallerimiz ve Yapmamız Gerekenler)
Aziz müminler
Yüce Allah okumuş olduğum ayetlerde “Göğü Allah yükseltti ve dengeyi O koydu. Sakın dengeyi bozmayın” (l) buyurmuştur. Mülk suresinde de : “Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak: Herhangi bir kusur görebilir misin? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir de bak, gözün bir kusur bulamadığından, eli boş ve bitkin geri döner” (2) buyurmak suretiyle kâinatın çok büyük bir ilahi denge ile yaratıldığını bizlere beyan etmektedir. Kainata şöyle bir baktığımızda en küçük canlılardan devasa canlılara, uçsuz bucaksız ovalardan denizlere dağlara varıncaya kadar her şeyin ne muazzam bir ahenk ve dengeye sahip olduğunu görürüz. Yüce Yaratanın kudreti ile mümkün olan bu ahenk ve denge Rabbimizin muhteşem sanatını göstermekte ve bizlere bu sanatı tefekkür edip koruma görevini vermektedir.

Aziz kardeşlerim
Deniziyle dağıyla, havasıyla suyuyla, yemyeşil ormanlarıyla bu cennet vatanda istifademize sunulan bütün nimetleri tahrip etmeden gelecek nesillere aktarmalıyız. Bugün gelişigüzel ağaçlar kesiliyor, ormanlar tahrip ediliyor, dikkatsizlik sonucu yangınlar çıkıyor, topraklarımız aşınarak erozyona uğruyorsa bunun sebebi bizleriz.

Ülkemiz çöl olma tehlikesi ile karşı karşıya ise, şehirlerimizde hava kirliliği
varsa, deniz ve göllerimiz çöp ve atıklarla kirlenmişse, balıklar yaşayamaz hale gelmişse bunun kusuru bizlere aittir.

Sevgili Kardeşlerim
Bizlere bahşedilen bütün nimetleri sorumsuzca tükettiğimiz sürece bu problemlere kısa vadede çözüm bulmamız imkânsızdır. Tekasür suresinde Rabbimizin: “Sonra şüphesiz ki size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz”(3) ikazı gereği iyi ve kötü bütün amellerimizden, bizlere bahşedilen bütün nimetlerden hesaba çekileceğimizi unutmayalım. Bugün dünyamızda yaklaşık olarak 5-6 milyar kadar insan yaşamaktadır. Her birimiz, el yıkarken, diş fırçalarken, abdest alırken veya banyo yaparken fazladan günde 1 litre su harcasak, bu miktar günde 5-6 milyon ton su israfına sebep olacaktır. Dünya hepimizin. Ekolojik dengeyi korumak da hepimizin vazifesidir. Peygamber Efendimizin günümüzde yaşanan su sıkıntılarını çözecek altın değerinde bir tavsiyesiyle hutbeme son vermek istiyorum: “Akan bir nehirde abdest alsan bile israf yapma!”(4)

1) Rahman, 7-8
(2) Mülk, 3-4
(3) Tekasür, 8
(4) İbn-i Mâce, Taharet, 48
وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ {} أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

Add comment