AFYON'UN KURTULUŞU

 

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْلَقَدِيرٌ

 

Muhterem Müslümanlar!

İçerisinde bulunduğumuz Ağustos ayı Türk-İslam tarihinde zaferlerle, kahramanlıklarla dolu bir aydır. Güzide ilimiz Afyon’da başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruzun bunlar arasında önemli bir yeri vardır. Bu zaferle Milli Mücadele'de düşmana son ve en büyük darbe vurulmuş ve Afyon düşman işgalinden kurtulmuştur.

 

Değerli Kardeşlerim!

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Mondros Mütarekesi'yle birlikte Anadolu'nun birçok vilayeti düşman birlikleri tarafından işgal edilmiştir. Afyon ve çevresi de İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve bunların çekilmesinden sonra da Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Bu işgaller sırasında halka eziyet edilmiş, evler ateşe verilmiş, halkın hayvanlarına ve yiyeceklerine el konulmuştur. İnsanların bir kısmı esir edilip angarya işlerde çalıştırılmış, bir kısmı da şehit edilerek bu topraklar kanla boyanmıştır.

 

Kıymetli Mü'minler!

Yüce dinimiz İslam, bir insanın öldürülmesini bütün insanların öldürülmesi gibi görmüş savaşın ve şiddetin hep karşısında olmuştur. Bununla birlikte kendisine savaş açılan ve savaşmak zorunda bırakılan mü'minlere de kendilerini savunma hakkını vermiştir. Bu husus Hacc Suresi'nde şu şekilde ifade edilmiştir: "Kendilerine savaş açılan Müslümanlara zulme uğramaları sebebi ile cihad için izin verildi. Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter."(1)

 

Milli Mücadele sırasında Anadolu insanı bu şuurla savaşmış ve vatanını savunmuştur. Afyon halkı da işgaller sırasında uğradığı zulme ve haksızlığa karşı tepkisini göstermiştir.

              

Halk arasında "Ne duruyoruz? Silahlarımızı alıp dağa çıkalım düşmanla savaşalım" diyenlerin sayısı artınca Afyon'un ileri gelenlerinin önderliği ile halk bir araya gelmiş ve işgale karşı mücadele başlatılmıştır.

 

Allah yolunda dinlerini, vatanlarını, canlarını ve namuslarını korumak için savaşan kahraman askerlerimize ayette belirtildiği gibi Allah'ın yardımı ulaşmıştır. 26 Ağustos 1922 sabahı saat 04.30'da Gazi Mustafa Kemal'in emriyle başlayan Büyük Taarruz'un ilk günü Kalecik, Belentepe ve Tınaztepe, Türk ordusunun eline geçmiş, ertesi günü 27 Ağustos'ta Afyon düşman işgalinden kurtarılmıştır. İkindi vakti toz ve ter içinde Afyon'a giren Türk ordusu halk tarafından sevinçle karşılanmıştır. Afyon sokakları sevinçten ağlayanlar, askerlerin boynuna sarılanlar ve askerlere su vermek için koşturan insanlarla dolmuştur.

 

Vefakar kardeşlerim!

Milli Mücadele Mehmet Akif’in deyimiyle, ezelden beri hür yaşamış bir milletin bundan sonra da hür yaşamak için verdiği mücadelenin adıdır. Eğer biz bu topraklarda bugün özgür bir şekilde yaşıyorsak, bunu şehrimizin kurtarılması için savaşan kahramanlara borçluyuz. Onun için bu kahramanları hiçbir zaman unutmamalı ve gelecek nesillere de unutturmamalıyız. Onlar canları pahasına bu şehri kurtararak bize emanet ettiler ve görevlerini yaptılar. Biz de şehrimizi geliştirip, güzelleştirerek onların emanetine sahip çıkalım. Bir zamanlar bedenleriyle bu şehri savunan insanların, bugün de ruhlarıyla aramızda olduklarını unutmayalım. Okuyacağımız Kur’an ve yapacağımız dualarla şehit ve gazilerimizin ruhlarını şad edelim.

 

(1) Hac Suresi, 22/39

 

Add comment