Müslüman İşini Sağlam ve Güzel Yapar

 وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

 

Muhterem Müslümanlar

İhsan, bir işi ve davranışı en güzel biçimde yapmaktır. Peygamber Efendimiz “İhsan, Allah’ı görürcesine O’na kulluk etmendir. Sen O’nu görmesen bile O seni görür”(1) buyurarak bize davranışlarımızla ilgili en güzel tavsiyeyi vermiştir.

Bir işçi fabrikasında, patronu onu görmese bile, Allah'ın kendisini gördüğü inancı ile işini en güzel şekilde yapmalıdır. Bir memur, amiri yanında olmadığı zamanlarda bile, Allah'ın her an onu gözettiğini hesaba katarak görevini yerine getirmelidir. Fabrikasında ‘baştan savma’ iş yapan işçi, dairesinde saat doldurma derdinde olan memur, dükkânında müşterisini gafil avlayarak ucuz malı pahalıya satma peşinde olan esnaf üretiminde kaliteyi değil, sadece kazanacağı parayı düşünen sanayici, ihsanın manasını anlamamış demektir.

 

Aziz Mü’minler

Her şeyden önce kazandığı paranın helal olmasını hedefleyen bir Müslüman, mutlaka dürüst olmalı ve yaptığı işi sağlam ve standartlara uygun yapmayı prensip haline getirmelidir. Bir Müslüman bulunduğu her makam ve mevkinin, kendisine emanet olduğu bilinciyle hareket etmelidir.  Emanet ise başkalarının hak ve hukukuna saygı göstermektir. İşte bu saygı, hile ve aldatmacayla ortadan kalktığında emanete ihanet edilmiş olur.

 

Peygamberimiz (s.a.v.)'e kıyametin ne zaman kopacağı sorulduğunda: “Emanet zayi edildiğinde” diye cevap vermiştir. Sahabeler: “Emanet nasıl zayi edilir Ey Allah'ın Resulü?”    dediklerinde ise: “İş ehil olmayanlara verildiğinde kıyameti bekleyin”(2) buyurmuşlardır.

 

Muhterem Kardeşlerim

İslam'ın kıtalara yayılmasında, dürüst, işini sağlam ve güzel yapan Müslüman tüccarlarımızın büyük payı vardır. Çünkü Müslüman; kendi zararına bile olsa yalan söylememeyi,  aldatmamayı prensip haline getirmiştir. Bunun aksine yalan söyleyen ve aldatan kimseyi ise sevgili peygamberimiz şu ikazıyla uyarmıştır: “İşinde hile yapan bizden değildir.”(3)

Hutbeme işini sağlam ve güzel yapan Müslümanlara büyük bir müjde veren şu ayetin meali ile son veriyorum: “Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: Korkmayın, üzülmeyin, size (dünyada iken)   vaat edilmekte olan cennetle sevinin!”(4)

   (1) Buhari, İman, 37.

   (2) Buhari, İlim, 2.

   (3) Müslim, 1, 99.

   (4) Fussilet, 30.

Add comment