Kadir Gecesi ve Kur'an

emirdag.com.trMuhterem Müslümanlar!

Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşmaktayız. Bir Kadir Gecesini daha idrak edebilme fırsatını yakalamanın coşkusunu hep beraber yaşıyoruz.  8 Ekim pazartesiyi salıya bağlayan gece Mübarek Kadir gecesidir. Bu kutlu gece hepimize mübarek olsun.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: “Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.”(1)

Muhterem Mü'minler!

Sevgili Peygamberimiz de bir hadislerinde; bu gecenin önemine işaret ederek “Kim inanarak ve mükafatını yalnız Cenab-ı Haktan umarak Kadir Gecesini ihya ederse geçmiş günahları affedilir”(2) buyurmuş, Kadir gecesinin Ramazan ayının son on gününde aranmasını tavsiye etmiştir. Bizzat kendileri de Ramazan'ın son on gününde ibadetlerini daha çok artırmış, aile fertlerinin tamamına ibadetle meşgul olmalarını öğütlemişlerdir.

 

Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesi olduğu hususunda ise İslam âlimlerinin çoğunluğu ittifak etmişlerdir. Bizler de inanarak ve mükafatını Allah'tan bekleyerek gücümüz yettiği kadar bu geceyi ihya etmeli, bol bol ibadet ve dua ile geçirmeliyiz. Geçmiş hayatımızın muhasebesini yapmalı, günahlarımızdan dolayı Yüce Allah'a tevbe etmeliyiz.

 

Muhterem Mü'minler!

Sevgili Peygamberimiz ve ashabı Kur'an'ı en çok Ramazan ayında okurlar, ibadete bu ayda daha çok yönelirlerdi. Öyleyse bizler de Ramazan ayında camilerimizi olduğu gibi, evlerimizi de Kur'an tilavetiyle ihya edelim, nurlandıralım. İçerisinde Kur'an
okunmayan evi kabristan’a benzeten Sevgili Peygamberimiz: “Evlerinizi kabristan'a çevirmeyin! İçerisinde Kur'an okunan eve şeytan girmez.”(3) buyurarak bu önemli vazifeye bizi teşvik etmişlerdir.

Evet,    Kur'an'ı çok okuyalım, kalbimizi, kabrimizi ve evlerimizi Kur'an nuruyla aydınlatalım. Daha da önemlisi okumakla sevap kazandığımız Kur'an'ın manasını da öğrenelim ve üzerinde düşünelim. Onu hayatımızı yönlendirmede rehber edinelim.
Ne mutlu Allah'ın kitabını kendisine rehber edinip ebedi saadeti kazananlara!

(1) Kadir, 1-5.

(2) Riyazü’s-Salihin Terc., c. 2, s 464.

(3) Tirmizi, Fedail, 2, 117.

Add comment