Büyük Günahlar

emirdag.com.tr hutbe

Muhterem Müslümanlar

Günah Allah'ın emirlerine aykırı olan iş ve söz demektir. Yüce Rabbimiz kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Sevgili Peygamberimiz de hadislerinde neyin günah ve haram olduğunu açıklamışlardır. Nitekim Resul-ü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz bir gün;  “İnsanı mahveden yedi şeyden kaçının” buyurmuşlardır. “Ey Allah'ın Resulü, bu yedi şey nedir?” diye sorulunca Peygamberimiz şu büyük günahları saymıştır: “Allah'a ortak koşmak, sihir yapmak, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, yetim malı yemek, faiz yemek, düşmana hücum sırasında savaştan kaçmak, namuslu kendi halinde olan mümin kadına zina iftirası atmak”(1)

 Kıymetli Müminler

Günahlar fıtrata aykırı olan ve yasak olduğu dini naslarla sabit olan fiillerdir. Ayrıca günahlar kişiyi hataya sürüklemekte, hatalar ise dünya ve ahiret mutsuzluğuna götürmektedir. Yüce Rabbimiz tarafından yasaklanan şeyler kişinin kendi lehine olan şeylerdir. Bu sebeple nelerin büyük günah olduğu bilinmelidir. Yukarıda sayılan 7 büyük günahın yanı sıra, ‘zina yapmak, rüşvet almak, kumar oynamak, anne ve babaya asi olmak, yalan söylemek, yalan yere şahitlik yapmak, gıybet yapmak, su-i zanda bulunmak, alay etmek, hırsızlık yapmak’ gibi haramlar da büyük günah olarak değerlendirilmektedir.

Değerli Kardeşlerim

Kutsal Kitabımızda ve Sevgili Peygamberimizin hadislerinde büyük günahların üzerinde hassasiyetle durulmasının birçok sebebi vardır. Günahlar, sadece kişinin hayatını karartan bir eylem değil, yaşanılan topluma da zarar getiren bir manevi hastalıktır. Günahlar kişinin iç dünyasını, maddi ve manevi hayatım alt üst eder. Ayrıca küçük günahlar ısrarla işlenmeye devam edilirse, onlar da büyük günah sayılmaktadır. Bu sebeple günahların hepsinden kaçınmaya çalışmalıyız.

 

Aziz Cemaat

Her şeye rağmen kişi günaha meyletmişse tövbe yolunun her zaman açık olduğunu ve Allah'ın bütün günahları affedebileceğini unutmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz: “Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın duyduğu sevinç, sizden birinizin ıssız bir çölde devesini kaybedip tekrar bulduğundaki sevinçten daha fazladır”(2) buyurarak bizi tövbeye teşvik etmişlerdir.

Yüce Rabbimizin yapmış olduğumuz hatalarımızı affetmesini, dünya ve ahiret mutluluğunu bizlere bahşetmesini niyaz ediyor, hutbeme bir ayet mealiyle son veriyorum: “Eğer yasakladığımız, büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir mevkiye yerleştiririz.”(3)

Add comment