Haccın Önemi

 Muhterem Müslümanlar

Yüce dinimizin, temel esaslarından biri de hac ibadetidir. Hac ibadeti; Yüce Allah’a kulluk maksadıyla,   belirli zamanda ihramlı olarak Arafat'ta vakfe yapmak, sonra Kâbe-i Muazzamayı usulüne göre ziyaret ve tavaf etmektir. Hac İslam dininin beş temel esasından biridir. Hem mali, hem de bedeni bir ibadettir. Sıhhati yerinde olan ve dinen zengin sayılan, akıl-baliğ olmuş her Müslümana farzdır. Kur'an-ı Kerim'de Cenabı HakYoluna gücü yetenlerin, o evi (Kabe'yi) haccetmesi,    Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır”(1) buyurmaktadır.

 

Muhterem Kardeşlerim!

Hac ibadeti,   mahşer gününün dünyadaki bir misalidir. Hac esnasında dünyanın dört bir bucağından gelen renkleri, şekilleri, dilleri, ırkları farklı müminler her türlü vasıf ve rütbeden sıyrılarak beyaz ihramlar içinde aynı zikir ve hareketlerde bulunarak, İslamın tevhid inancını birlikte yaşarlar. Allah'a yönelerek, dünya nimetlerinden adeta sıyrılarak sonunda bu dünyadan böyle beyaz bir kefenle ayrılacağını, mal-mülk, evlat ve mevkinin burada kalacağını hatırlatırlar. O mukaddes mekanda hacılar, samimi olarak Allah'a yalvarır ve gözyaşı dökerek kendilerinin ve bütün Müslümanların affını dilerler.

Aziz Kardeşlerim!

Hac sayesinde insan, Peygamberimizin doğduğu, büyüdüğü, Kur'an ayetlerinin nazil olduğu; çile ve ızdırapların çekildiği mukaddes topraklarda dolaşma imkanı bulur. İslam'ın emirlerinin geldiği, her köşesi mübarek hatıralarla dolu olan bu mekanları tanıma fırsatını bulur. Her Müslüman bu kutsi mekanlarda, dinini ve milletini temsil ettiğini daima hatırlamalı; güzel ahlakı, olgun davranışları ve tertemiz kıyafetleriyle hac ibadetini hakkıyla ifa etmeye çalışmalıdır. Sevgili Peygamberimiz, şartlarına riayet edilerek ifa edilmesi halinde Hac ibadetinin kul hakkı müstesna, bütün günahlardan temizleyeceğini şöyle açıklamıştır: “Bir kimse Allah için hacceder ve kötü sözlerden ve fenalıklardan uzak kalırsa, o anasından doğduğu günkü kadar temiz ve günahsız olur.”(2)

 

(1) Al-i İmran, 97.

(2) Et-Tac, Kitabu’l-Hac

Add comment