İslamın İlme Verdiği Önem

emirdag.com.tr

Muhterem Müslümanlar!

Bilindiği üzere fertlerin ve toplumların maddi manevi her alanda yükselmelerini ve ilerlemelerini sağlayan unsurların başında, ilim gelmektedir. Bu sebeple dinimiz ilme, okumaya ve öğrenmeye büyük değer vermiş, ilim tahsilini her Müslümana farz kılmıştır. O kadar ki, insanlığa doğru yolu ve gerçek saadeti göstermek üzere indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'in ilk emri ‘oku’ olmuştur.

Bütün insanları bir tarağın dişleri gibi eşit sayan İslam “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”(1) “Allah içinizden iman edenlerle ilme nail olanların derecelerini yükseltir.”(2) “Kulları içinde Allah'tan gerektiği şekilde ancak ilim sahipleri korkar.”(3) gibi ayetlerle ilim sahiplerini diğer insanlardan ayırıp yükseltmiştir. “Sakın cahillerden olma”(4) “Cahillerden yüz çevir”(5) anlamındaki pek çok ayetle de cehaleti ve bilgisizliği yermiştir.

 

Muhterem Müslümanlar

Bu sebepledir ki dinimiz ilimle uğraşmayı nafile ibadetten üstün saymış ve ilim rütbesini rütbelerin en yükseği olarak kabul etmiştir. İlmin ve ilim öğrenmenin değeri konusunda peygamberimizin yüzlerce hadisi şerifi arasında şunlar ne kadar dikkat çekicidir. “Çin de bile olsa ilmi alınız, çünkü ilim kadın erkek her Müslümana farzdır”(6) “İlim ve hikmet müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa alsın.”(7)

Muhterem Kardeşlerim

Kaybedecek hiç vaktimiz yok. Her an bir şeyler öğrenmeliyiz. Okumalıyız, araştırmalıyız. Bu günümüz dünden yarınımız bu günden daha iyi olmalı. Dinimiz ve aklımız çalışmayı azim ve gayreti emreder. İlim; azim fedekarlık ve gayret ister. Cehalet yokluğa, ilim varlığa ve yücelmeye götürür. Malı koruyan kollayan insandır, insanı koruyan ise ilmidir.

Hutbeme ilk inen ayetlerin meali ile son veriyorum: “Yaratan Rabbinin adıyla oku, O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir.”(8)

Add comment