Dinimizde İnsan Sevgisi

insan sevgisi

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam, önemli ahlaki ilkeler koymuştur. Bu önemli ilkelerden birisi de insan sevgisidir.

Dinimiz, insanların barış, huzur ve sevgi içinde yaşamalarını, dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmelerini sağlamak için bütün insanlığa gönderilmiş evrensel bir dindir. Müslüman, barışçı insandır. Barış ve huzurun kaynağı ise sevgidir. İnsanlar birbirini sevmedikçe barışın sağlanması mümkün olmaz.

 

Muhterem Müminler!

İslam dini, ırkı, rengi, dili ne olursa olsun, bütün insanlığı kucaklayan evrensel bir dindir. Çünkü Allah, bütün alemlerin Rabbi ve Hz. Muhammed de tüm alemlere gönderilmiş bir peygamberdir. Bu konuda yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Müminler ancak kardeştirler.  Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin”(l).

 

Peygamberimiz (s.a.v.) de: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de kamil mümin olamazsınız”(2)   buyurarak sevgi ve kardeşliği öğütlemektedir.

 

 

Değerli Müminler!

İnsanları çeşitli kamplara bölme gayretlerinin yoğun olduğu günümüzde insanlığın, insan sevgisi ve hoşgörü konusunda Mevlana'dan alacağı çok şey vardır. Mevlana; kadın-erkek, genç-yaşlı, iyi-kötü,     zengin-fakir,     Müslüman-Hıristiyan demeden; her insanı Hakk'ın nurundan bir parça olarak görür, insanlara hep sevgi ve hoşgörü ile bakar.

Muhterem Müminler!

İnsanlar arasında olması gereken dostlukların azalması, ona bağlı olarak da kin, öfke, haset ve düşmanlıkların artması çoğu kez sevgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yanlış düşünce ve davranışlardan kaynaklanan pek çok kötülüğün bir sebebi de yine sevgi eksikliğidir. Halbuki sevgi olsa, öfkeler diner, düşmanlık duyguları biter, bir daha ortaya çıkma imkanı bulamadan kaybolup gider.

O halde, insan sevgisine büyük önem veren Yüce dinimiz İslam’dan aldığımız ilham ile kalplerimizi sevgi ile dolduralım ve Allah sevgisi ile gönüllerimizi herkese açalım.

Add comment