Hicret

Muhterem Müslümanlar!

Allah kelamı Kur'an, geçmiş peygamberlerin ve onlara iman eden insanların, kafirler tarafından hicret etmeye zorlandıklarından ve bunların imanları uğrunda yurtlarını bırakıp başka yerlere göç ettiklerinden söz eder.

Peygamberimiz ve ilk müslümanlar da, daha önceki Peygamberler ve ümmetlerin akıbetine maruz kaldılar. Mekke müşrikleri Peygamberimize karşı İslam’ı tebliğ etmeğe başladığı andan itibaren karşı bir tavır takındılar. Bu tavır, sadece İslam’ı reddetmekten ibaret kalmadı. Peygamberimiz alaya alındı, müminlere baskı uygulandı ve bu baskılar İslam’ın Mekke'de yayılmaya başlaması üzerine eziyet ve işkenceye dönüştü. Müslümanların başına gelenlere çok üzülen Peygamberimiz (s.a.v.), ilk olarak bir grup Müslüman’ın Habeşistan’a hicret etmesine izin vermiştir. Müslümanlara uygulanan üç yıllık boykotun ardından Peygamberimizin en büyük destekçisi olan amcası Ebu Talib'i kaybetmesi, müşriklere fırsat verdi.
Onların işkence ve baskıları dayanılmaz hale geldi. Böyle bir ortamda İslam’ı tebliğ edemeyeceğini anlayan Rasûlullah (s.a.v.), Taife giderek yeni bir çevrede İslam’ı anlatmaya çalıştı. Ancak sert bir tepkiyle karşılaştı,     Mekke’ye dönmek zorunda kaldı.

Bu sırada Akabe'de tanıştığı Medineliler,  Hz. Peygamberi ve Müslümanları şehirlerine davet ettiler ve Medine'ye geldikleri takdirde canlarını ve mallarını kendi çocuklarını korudukları gibi koruyacaklarına söz verdiler.

Değerli Mü’minler!

Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicretiyle İslam tarihinde yepyeni bir dönem başladı. Mekkeli müşriklerin baskı, eziyet ve işkencelerine maruz kalan Müslümanlar, hicret sayesinde güvenli bir ortama kavuşmuşlar, güçlenmişler ve inançlarını özgürce yaşama imkanını bulmuşlardır. Bu sebeple hicret İslam tarihinin en büyük hadiselerinden biridir. Müslümanlar da bu öneminden dolayı takvimlerinin başlangıcı olarak hicreti kabul etmişlerdir.

Hutbeme Yüce Allah’ın Kuran’da; imanları uğruna yurtlarını terk eden ve onlara evlerini açan müminleri övdüğü şu ayet-i kerime ile son veriyorum:İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onlara kucak açıp yardım edenler var ya, İşte gerçek müminler bunlardır. Bunlara bir mağfiret, pek değerli bir nasip vardır.”(1)

Add comment