Amel Defterlerinin Kapanmadığı 3 Konu

Muhterem Müslümanlar!

İnsanoğlu hayat yolculuğunda belirli merhalelerden geçer. Bu merhaleler çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemleridir. İnsanın akıl-baliğ olduktan sonra yaptığı bütün işler görevli melekler tarafından kayda alınır. Kişi ahirette bu kayıtların tutulduğu amel defteri ile hesaba çekilecek, bu defter insanın leh veya aleyhine şahitlik edecektir.

 

Muhterem Müminler!

İnsan öldüğü vakit ise amel defteri kapanır. Fakat Fahri kainat Efendimiz (s.a.v) in beyanıyla öldükten sonra da bazı kimselerin amel defterine sevap yazılmaya devam eder. Hadis-i Şerif’te şöyle buyrulur. “Kişi ölünce amel defteri kapanır. Ancak üç kişinin amel defteri kapanmaz. Sadaka-i cariye, bıraktığı ilim ve kendisine dua eden salih evlat.”(1) Sadaka-i cariye; yol, köprü, çeşme, mescit, yoksullar için aşevi, hastane ve okul gibi hayır kurumlarını kapsamına alır. İnsanlar bu gibi yerlerden yararlandığı sürece bunları yaptıranlar, yapılmasına sebep olanlar, yol gösteren ve destek olanlar, gerek sağlıklarında gerekse vefatlarından sonra sevap almaya devam ederler. Yararlı bir ilim bırakan da; bu ilimden, kitaptan, keşif ve icattan toplum yararlandığı sürece mümin olmak şartıyla sürekli olarak sevap alır.

Nitekim ilim irfan ve irşatlarıyla toplumda iyi bir çığır açanın büyük mükafatına, kötü çığır açanın da günahına hadiste söyle yer verilir: “Kim iyi bir çığır açarsa bununla amel edenlerin hepsinin aldığı kadar
mükafat alır. Kötü çığır açan da bununla amel edenlerin günahı kadar günah
yüklenir.”(2)

Dine ve topluma yararlı, anne babasına dua eden bir çocuk yetiştirmek de, sevabı devam eden bir ameldir. Toplum bu kimseden yararlandığı ve bu kişi anne babasına dua etmeye devam ettiği sürece, onun yetişmesinde katkısı bulunan anne, baba, hoca gibi kimselerin amel defterlerine de sürekli sevap yazılmaya devam edilir.

Aziz Müminler!

Unutulmamalı ki, amel defteri asıl insanın hayattayken yaptıkları ile doldurulur. Öldükten sonra kazanacağımız sevapların, hayattayken yaptığımız amellere göre çok hafif kalacağını bilmeliyiz. Bu yüzden yüzümüzün akı olacak sevapların, Rabbimizin emirlerini yerine getirmekle ve O’nun Resulünün yolundan gitmekle elde edileceği gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Hutbemi başta okuduğum ayetin mealiyle bitiriyorum: “İman ederek salih amel işleyenlerin amelleri zayi edilmez. Biz onları yazmaktayız.”(3)

Add comment