İslam Şiddete Karşıdır

islam şiddete karşıdır emirdag.com.tr

Muhterem Müslümanlar

Dünyada mutluluğun ve huzurun ahirette ise emniyet ve güven içerisinde cennete girmenin yolu İslamiyet’ten geçmektedir. İslamiyet, adından da anlaşılacağı üzere barış ve selamet dinidir. Bu yüzden yüce dinimizde sadece insana değil, yaratılan bütün canlılara karşı şiddetin en küçüğünün dahi yeri yoktur.  Nitekim Yüce Rabbimiz Kutsal Kitabımızda şöyle buyurmaktadır: “Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.”(1)

Kıymetli Müminler

Öldürmeyi değil yaşatmayı, şiddeti değil şefkati esas alan İslam dini isteklere meşru amaçlarla ulaşılmasını ister. Bu sebeple kendi inancını ve kanaatini benimsetmek için kimseye maddi-manevi baskı uygulanmasını hoş görmez. Müslüman insan haklarının her çeşidine, özellikle düşünce ve inanç hürriyetine saygı duymak zorundadır. Allah’ın kullarını zorlamadığı bir konuda bazı insanların böyle bir tavır takınması anlamsız ve tutarsızdır. Allah Resulü Sevgili Peygamberimiz de Müslüman’ı “Elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kişi”(2) olarak tanımlamıştır.

Değerli Kardeşlerim

Cahiliye döneminde kendilerini utandırabilecek şeyler yapabilirler diye kızlarını diri diri toprağa gömen insanların, Müslüman olduktan sonra karıncayı bile incitmez hale gelmeleri şefkat dini olan İslamiyet sayesinde olmuştur. Bu sebeple bugün işlenen cinayetlerin İslamiyet’e mal edilmeye çalışılması, Yüce Dinimizin bilinmediğini göstermektedir.

 

Aziz Cemaat

Nereden, kimden ve hangi amaçla gelirse gelsin, bütün insanlık için büyük bir tehlike olan şiddeti hep birlikte kınamalı, şiddetin meyvesinin de yine şiddet olacağını unutmamalıyız. Aileden topluma kadar her seviyede karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde, toplumsal barışın hakim olduğu bir ortamın hazırlanmasına katkıda bulunmalıyız.

Hutbemi bir hadis-i şerif meali ile bitiriyorum: “Dünyanın yok olması, Allah katında bir müslümanın öldürülmesinden daha hafiftir.” (3)

Add comment