emirdağ , Temizlik imdandadır, emirdag

Muhterem Müminler!

Yüce Yaratıcı bizleri dünyaya kulluk yapmamız için göndermiştir. Kulluk borcunu yerine getirmemiz için bize kitabımız Kuran-ı ve peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı (s.a.v.) göndermiştir. Bu vasıtalarla öğrendiğimiz dinimiz İslam’ın önem verdiği konulardan birisi de temizliktir. İlk inen ayetlerde peygamberimize elbisesini temiz tutması emredilmiş, daha sonra da temizliğe riayet edenler övülerek Allah'ın sevgisini kazanacakları bildirilmiştir.

 

Aziz Müslümanlar!

Peygamber Efendimizin “temizlik imandandır”(1) hadis-i şerifleri temizliğin önemini ifade etmektedir.  Bu yüzden dinimizde her alanda temizlik öğütlenmiştir. Vücut, elbise ve beden temizliği; ev temizliği; yeme, içme temizliği; aile, nesil ve mal temizliği; itikat, kalp ve ahlak temizliği tavsiye edilen temizlik çeşitlerindendir. Yine hadislerde sünnet olmak, kasık ve koltuk altı temizliği, küçük abdestte ve büyük abdestte taharet yapma, tırnakları kesme ve ağız temizliği, bıyık ve sakalları düzeltme ilk göze çarpan temizlik tavsiyelerindendir. Yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamayı ve Cuma günleri camiye gelirken gusül abdesti almak suretiyle haftalık temizlik yapmayı da temizlik tavsiyeleri arasında sayabiliriz.

Değerli Kardeşlerim!

Temizlik maddi ve manevi olabileceği gibi; bütün ibadetler de hem temiz olarak yapılır, hem de insanı temizler. Bir Müslümanın namaz kılmak için elbisesini, vücudunu ve namaz kılacağı yeri temizlemesi, ayrıca abdest alması ve gerekiyorsa gusletmesi şarttır. Böyle bir namaz insanı günahlarından temizler. Oruç manevi arınmayı, zekat mal temizliğini sağlar. Hacc insanı annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz yapar. Bütün bunlar gösteriyor ki temizlik bir Müslümanın hayatının her safhasında önemlidir. Hutbemi bir ayet-i kerime meali ile bitirmek istiyorum:De ki: Pis ve kötü ile temiz ve iyi bir değildir; pis ve kötünün çokluğu hoşuna gitse de bu böyledir. Öyleyse ey akıl sahipleri! Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz.”(2)