Hırsızlık Büyük Günahlardandır

Muhterem Müslümanlar!

Dinimiz, toplumun huzur ve güven içinde olmasına çok büyük önem vermiştir. Bunun
sağlanması için de ‘canı, malı, nesli, aklı ve dini’ korumayı temel gaye saymıştır. ‘Başkasına ait bir malı, korunduğu yerden sahibinin bilgisi dışında gizlice almak’ demek olan hırsızlık, mala ve mülkiyet hakkına karşı işlenen temel suçlardan biridir. Cenab-ı Hakk Kur'an-ı Kerim'de: "Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka..."(l) buyurarak başkasının malını izinsiz almayı yasaklamıştır. İslam emeği ve mülkiyeti kutsal saymış, mülkiyete haksız olarak el uzatmayı cezalandırmıştır. Bu itibarla bütün ilahi dinlerde ve hukuk düzenlerinde olduğu gibi İslam’da da hırsızlık hem hukuk düzeni açısından suç, hem de dinen ve ahlaken büyük günah sayılmıştır.

 

Muhterem Müslümanlar!

Hırsızlık sadece mal çalmakla sınırlı değildir. Başkalarına ait çeşitli hakları gasp etmek, kaçak elektrik ve su kullanmak, emanet edilen kamuya ait görevleri hakkıyla yerine getirmemek, hasta olmadığı halde rapor alarak işten kaçmak, yaptığı işi düzgün yapmamak, insanların gizli hallerini araştırmak, sözlerini, konuşmalarını gizlice dinlemek gibi birtakım şeyler de bir nevi
hırsızlıktır.

Kıymetli Kardeşlerim!

Özellikle kamu haklarına dikkat etmemiz gerekir. Çünkü bir şahsın malını çalan kimse, çaldığı şeyi iade edip, mal sahibiyle helalleşerek bu vebalden kurtulabilir. Umuma ait bir şeyi çalan ise milletin her ferdiyle birebir helalleşmek durumundadır. Bu da mümkün olmayacağına göre Allah’ın huzuruna kul hakkıyla çıkacaktır demektir.

Peygamber Efendimizin yolculuk sırasında bazı hizmetlerini gören bir kişi vardı. Bu kişi vefat edince Allah Rasûlü "0 cehennemdedir" buyurdular. Sahabeler gelip adamın evindeki eşyalarına bakınca, ganimet malından çaldığı bir abayı gördüler.(2) Onun Cehenneme gitme sebebinin devlet hazinesine ait bir malı çalmak olduğunu anladılar.

Hutbeme bir hadis-i şerif mealiyle son veriyorum: “Birinin bir karış toprağını haksız yere gasp eden kimse, kıyamet gününde, o toprağın yedi katı boynuna geçmiş olduğu halde mahşer yerine gelecektir.”(3)

Add comment