Allah Teala kâinattaki her şeyi çift yaratmıştır. Allah katında saygın bir yere sahip olan insan da kadın ve erkek olarak yaratılmıştır. Bütün mahlûkatın yaratılışında olduğu gibi erkek ve kadının yaratılışında da sayısız hikmetler bulunmaktadır. Kadınların geçmişte ve günümüzde, gerek ailede gerekse toplumsal yapıda her zaman hak ettikleri saygı ve değeri gördükleri söylenemez. 0 kadar ki insanlık tarihinde kadının insan olup olmadığı tartışılmış, hatta namusa leke sürme ihtimaliyle hayat hakkı hiçe sayılarak, diri diri gömülecek derecede insanlık dışı muamelelere maruz kalmıştır. Maalesef, günümüzde de şekli ve görünümü farklı olsa da benzeri uygulamalara rastlamaktayız. Bu muamelelere maruz kalan kadın, Allah'ın bize bir emaneti olan eşimiz, Rabbimizin bize göz aydınlığı olarak verdiği kızımız, yaratılışımızda hatta hayatımız boyunca ilk sığınağımız, anamızdır.

Kıymetli Müminler!

Kadınlar bizim analarımızdır. Analarımız bizlerin dünyaya gelmesine vesile olan fedakâr kimselerdir. Bizleri hamilelik dönemlerinde dokuz ay boyunca taşımış, çeşitli eziyet ve sıkıntılarla dünyaya getirmişlerdir.    Doğumdan sonra da, uykularından fedakârlık ederek bizi merhamet ve şefkatle büyütmüşlerdir.

Kaç yaşımızda olursak olalım hepimiz annelerimizin sevgi ve merhametine muhtaç oluşumuzu derinden hissederiz.Kadınlar ayrıca bizim hayat arkadaşımızdır, eşimizdir. Hayatın içerisindeki bir takım sıkıntıları ve zorlukları onunla paylaşarak hafifletiriz. "İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp, aranızda sevgi ve rahmet var etmesi, Allah'ın (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için dersler vardır."(1) ayeti, bu durumu çok güzel ifade etmektedir.

Aziz Mü'minler!

Yine kadın, canımızdan daha çok sevdiğimiz kızımızdır, evladımızdır. Maalesef cahiliye âdeti olan, kız evladını ikinci plana iten bazı yanlış tutum ve anlayışlar varlığını hala sürdürmektedir. Unutulmamalıdır ki, kız olsun erkek olsun, onlar bize Yüce Yaratıcımızın sevinç ve mutluluk kaynağı kıldığı nimetlerdir.  Çocuklarımıza karşı davranışımızı onların kız veya erkek oluşları belirlememelidir. Kız çocuklarının mirastan, eğitim ve öğretim imkânından mahrum edilmeleri dinimizin esasları ile bağdaşmaz.

Hutbemi Sevgili Peygamberimizin şu sözleriyle bitiriyorum: "Her kim iki kız çocuğunu yetişkinlik cağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben yan yana bulunacağız."(2)