Çanakkale Zaferi

çanakkale emirdag.com.tr

Çanakkale Zaferi, tarihimizi taçlandıran olaylar arasında muhteşem bir yere sahiptir. Milletimizin tarih boyunca karsılaştığı en büyük ve en zorlu sınavlardan biridir. Müslüman varlığını yeryüzünden ebediyen silmeyi amaç edinen zihniyet, Çanakkale boğazından geçerek İstanbul’u ele geçirmek istiyordu. Bunun için ülkemizi parçalamak, milletimizi esir etmek isteyen devletler 1914 yılı Kasım ayında Osmanlı devletine savaş ilan etti.

Bir yılı aşkın süre devam eden Çanakkale savaşları sonunda Milletimiz düşmanlara karşı tarihte emsaline az rastlanan büyük bir zafer kazanmış, vatan sevgisi ve iman gücünün maddi üstünlükten daha önemli olduğunu bütün dünyaya ispat etmiştir.

Çanakkale'de maddi gücümüz, düşmanın gücüne nispetle çok daha zayıftı. Askerimizin birçoğunun, ayağında postalı dahi yoktu. Ancak Mehmetçiğin manevi gücü büyüktü. İngiliz ordu komutanının: "Bizi Türklerin maddi gücü değil, manevi gücü mağlup etmiştir. Çünkü onların atacak barutu bile kalmamıştı" şeklindeki itirafı, bu gerçeği ifade etmektedir.

Can ve malın Allah yolunda, insanı insan yapan, toprağı vatan kılan, toplumu millet yapan değerler uğruna feda edilebilmesi, kulun Rabbine karşı muhabbetinin en güzel ifadesidir.

Bunun içindir ki Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Allah'a yemin ederim ki, Allah yolunda savaşıp şehit olmayı, diriltilip yine şehit olmayı, tekrar diriltilip şehit olmayı isterim."[l]

Değerli Kardeşlerim!

"Çanakkale Geçilmez" fermanı, 250 bin imanlı vatan evladının, şehadet şerbetini içmesiyle yazılmıştır. Şehitlik mümin için yüce bir mertebedir. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın; bilakis, onlar diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar..."[2] Sevgili peygamberimiz de: "Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki bütün şeyler kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmek istemez. Sadece şehit, gördüğü itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve defalarca şehit olmayı ister"[3] buyurmuştur. Ecdadımızın yüce değerler uğruna üstün fedakarlıklar göstermesinin temelinde, bu ilahi ve peygamberi müjdeler bulunmaktadır. Tarihimizde Çanakkale gibi yer alan şanlı zaferlerin sırrı, milletimizin tek vücut olmasında ve birlik-beraberlik içerisinde bölünmez bir bütün oluşturmasında yatmaktadır. Bunun için çocuklarımıza Çanakkale destanını ve ardındaki ruhu anlatmalı aziz vatanımızın ve yüce değerlerimizin kıymetini öğretmeliyiz. Bu vesileyle aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Add comment