Gençlik ve Önemi

Gençlik , emirdag.com.tr

Gençlik,  Yüce Allah’ın  insanlara bahşettiği   ömür   nimetinin,   çok   iyi değerlendirilmesi gereken   önemli   bir dönemidir, bulunmaz bir fırsattır. Çünkü gençlik, çalışıp kazanma, evlenip aile kurma, insanlara yararlı olma ve Allah'a ibadet etme bakımından hayatın en verimli cağıdır. Bunun için her insan, Allah’ın verdiği bütün nimetlerden ve özellikle de gençliğini nerede ve nasıl harcadığından sorguya çekilecektir. Nitekim Cenab-i Allah, bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurmuştur:  "O  gün,  hepiniz  bütün nimetlerden sorguya çekileceksiniz."(1)

Hz. Peygamber (sav)'de, gençliğin önemine    dikkat çekerek, "İnsanoğlu kıyamet gününde gençliğini nerede ve ne suretle harcadığından sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz”(2) buyurmuştur.

Bir ülkenin yarınlarından emin olması, yetiştirdiği gençliğin sağlıklı, duyarlı ve tutarlı olmasıyla mümkündür. Gençlerine iyi imkanlar hazırlamayan, onların ihtiyaçlarını göremeyen, seslerini duyamayan milletler, aslında   geleceklerini   tehlikeye   atan milletlerdir. Gençlik ihmale uğrar, yoldan çıkarsa hem o toplum ve hem de gençliğin kendisi ülke için bir endişe ve üzüntü kaynağı haline gelir.

 Eğer gençlik ihmal edilir,  iyi eğitilmez,  uyuşturucu, alkol, tembellik veya sapık akımların ağına düşmeye müsait bir ortamda kendi başına bırakılırsa, o zaman pek çok problem ve sıkıntılarla karsı karşıya kalınır ve o toplumun geleceği de tehlikeye girmiş olur.

 Sevgili Gençlerimiz!

Şunu  hiçbir zaman  hatırınızdan çıkarmamalısınız ki, sizler bizim ümidimiz ve geleceğimizsiniz.     Cennet    vatanımız üzerinde   oynanmak   istenen   oyunları bozacak ve boşa çıkaracak güçtesiniz. Ömrünüzün baharı sayılabilecek bu cağ, sevgi ve nefreti en yoğun yasadığınız çağdır. Nefret kötülerin, sevgi ise Allah’ın iyi kullarının yoludur. Önce,   en yakınımızdan   başlayarak birbirimizi; sonra, uğruna binlerce gencimizi feda    ettiğimiz cennet    vatanımızı, bayrağımızı sevmeliyiz. Bizi biz yapan değerlerimizi sevmeliyiz. Sevmeliyiz;   çünkü,   nefret   ve   kin tohumlarının yeşermemesi için en etkili ilaç, yine sevgidir. Davetine ilk başladığı andan itibaren her zaman gençleri yanında bulmuş olan Sevgili  Peygamberimizin bir hadisi ile hutbemi noktalıyorum: “İnsanlar içinde Allah’ın en çok sevdiği kimse, kötülükleri terk edip iyiliklere yönelmiş olan  gençtir.”(3)

 

(1) Tekasür, 8

(2) Tirmizi, Kıyamet, 1

(3) Ramuzu’l-Ehadis, s.383.

Add comment