emirdag.com.tr

Cuma günü sahip olduğu özelliklerden dolayı gerek fert gerekse toplum olarak Müslümanlar açısından büyük önem taşıyan bir gündür. Bu gün yolcu olmayan ve mazereti bulunmayan bütün mükellef erkeklerin katılması farz olan Cuma namazı kılınarak bir bayram havası oluşur. Cenab-ı Hakk: “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır”(1) buyurarak, Cuma namazının önemi vurguladığı gibi, Cuma vaktinde alışveriş yapmayı da haram kılmıştır. Peygamberimiz de bir hadislerinde Cuma namazının önemini şöyle dile getirmiştir: “Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.”(2)

Cuma namazı,   Müslümanların tanışmaları, kaynaşmaları, yardımlaşmaları ve Allah’a birlikte yaklaşmaları için önemli bir vesiledir. Cuma günü yapılan vaazlar ve okunan hutbeler toplumun eğitilmesinde büyük rol oynar. Bu yüzden özellikle dinlenmesi farz olan hutbe sırasında konuşmamalı ve etrafla meşgul olmamalıdır. 

Peygamber Efendimiz hutbe okunurken yanındakine ‘sus’ diyen kimsenin de cumanın faziletinden istifade edemeyeceğini bildirmiştir.(3)

Ayrıca Cuma günü, boy abdesti alma, bıyıkları kısaltma, tırnak kesme gibi bedeni temizlikleri yapmak, güzel ve temiz elbise giymek, güzel koku sürümek, camiye erken gitmek, Hz. Peygamber’e salâtü selam getirmek gibi hususlar sünnet kabul edilmiştir.

Peygamber Efendimiz güzelce abdest alıp,  ses çıkarmadan hutbeyi dinleyen kimsenin kıldığı iki Cuma namazının, bir hafta boyunca işlediği küçük günahlara kefaret olduğunu bildirmiş(4) ve bu günde edilecek dua için şöyle buyurmuştur: “Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir.”(5)

(1) Cum’a, 9

(2) Müslim, Cum`a, 40

(3) Buhari, Cuma 36

(4) Müslim, Cum`a 27

(5) Buhârî, Cum`a 37