Halk Kütüphanesi

Emirdağ İlçe Halk KütüphanesiKütüphaneyle ilgili olarak yapılan araştırmalar ve kazılarda elde edilen bilgiler M.Ö. 2400 yıllarına kadar uzanmaktadır. Asur Devleti Hükümdarı Asurbanipal tarafından M.Ö. 625 yılında kurulan Ninova Kütüphanesi bilinen en eski kütüphanedir.İnsanoğlu o yıllarda kitabın önemini anlamış, halkıyla paylaşmayı seçmiştir.
Kütüphane, belli bir sisteme göre düzenlenen kitap ve benzeri materyallerin toplandığı, saklandığı, okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunulduğu yer. Farsçada ev manasına gelen hane ile Arapçada kitaplar manasına gelen kütüb kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen kitaplar evi isim tamlamasındaki tamlama i'sinin düşmesi ve kelimelerin yer değiştirerek birleşmesinden meydana gelmiş, Kütüphane şeklinde söylenen birleşik bir isimdir.
Halk kütüphaneleri, toplumsal yaşamın, ilişkilerin ve gereksinimlerin sonucu olarak ortaya çıkmış; amaç ve işlevlerini içinde bulundukları tarihsel ve toplumsal koşulların biçimlendirdiği kurumlardır. Yine bir toplumda yaşayan kişiler arasında hiçbir ayrım gözetmeden, onların eğitim, kültür ve bilgi gereksinimlerini karşılıksız yerine getirmeyi ve boş zamanlarını değerlendirmeyi amaçlayan kurumlardır. Halk kütüphaneleri cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil, eğitim, kültür, sosyo-ekonomik düzey ve Fikri Akdağpolitik görüş farkı gözetmez. Her tür kütüphane materyali ve çeşitli iletişim yolları aracılığıyla kültür ürünlerini ve bilgiyi insanlığın hizmetine ücretsiz sunarak, onlara ömür boyu eğitim ve boş zamanları değerlendirme olanağı veren, toplumla bütünleşip, sağlıklı kamuoyunun oluşmasına olanak sağlayan, toplumun ekonomik, sosyal, eğitsel kültürel ve teknik kalkınmasının gerçekleşmesini etkileyen, dünya barışının sağlanmasına yardımcı olan demokratik kuruluşlardır.
İlçemizdeki Akbank aralığında müftlüğün altında bulunan, kütüphanemiz 12.000'e yakın kitablarla halkımıza hizmetini devam ettirmektedir. Kütüphane memuru Fikri Akdağ'dan edindiğimiz bilgiye göre halkımızın ilgisi çok az. Halk tarafından bilinen ise öğrencilerin gittiği ödevler için araştırmalar yapıldığı yer olarak biliniyor. Lakin adı üzerinde Halk kütüphanesi, Türkiye Cumhuriyeti kimliği olan herkesin faydalanabilecği bir yer.
Halk kütüphanesiMesai saatlerinde vaktim yok diyenler için ise kimlik fotokopileriyle başvurarak 15 günlüğüne ücretsiz olarak kitaplarını evinde okuyarak teslim edilebiliyor. 2007 ve 2008 yıllarında 280 kişinin kayıt olduğu halk kütüphanemizden sürekli kitap alıp okuduklarını belirten Akdağ "gelenler çoğunlukla öğrencilerden oluşuyor". Mezun olupda kütüphaneye gelenlerin sayısının çok azlığından yakınan Akdağ sürekli bakanlıkdan yeni kitapların ve 7 süreli dergininde aylık olarak geldiğini belirtti.
Kütüphanelerin, insanlığın düşünce yapısı ve düzeyine ilk ya da temel katkısı,  kültür ve sanat ürünlerinin korunduğu ve istendiğinde hizmete sunulduğu bir merkez olarak çalışmasıdır. Bu nedenle halkımızı kütüphanemize bekliyoruz.

Add comment