Gazoz Kapağı Bile Olamamak

“O mu?” diyor, Potuk Şeref, “-O, sallanan masanın ayağının altında gazoz kapağı bile olmaz.”

    Bu, toplumdaki bazı insanlarımızın kendisinden başka kimseyi düşünmediğinin, olaylara lakayt kaldığının bir ifadesi olarak, güzel bir yakıştırma. Aynı zamanda –işe yaramazın- tanımlaması...

    Her apartmanda, her kamu kuruluşunda bu vasıfta insanlara son zamanlarda pek çok rastlar olduk.

    Apartmanda, müşterek girişimle çözümü kolay bir problemde böyleleri kendisini kenara çekerek, ya da diğerlerinin fikirlerine karşı koyarak zorluklar çıkarır.

    Bir kamu kuruluşunda, böyleleri yüzünden işler olması gerektiğinden daha iyi yürümediği gibi, aksar da.
***
    Egoizm bazılarımızda kendiliğinden geliştiği gibi, bazılarımızı da toplumun maddeye verdiği aşırı değer egoist yapar.

    Egoist, kendi kendisini toplumdan ayırmıştır. Ama toplum, egoist insanı kolayca tanıyamaz.

    Egoist, kendi sahip olduklarına bir saldırıda aslan kesilir ama, toplumun sahip olduklarına bir saldırıda ademsendecidir. Günümüzde toplum kurallarının ihlal edilmesi ve ihlal edenlerinde bundan garip bir haz duymalarının sebebi, içimizdeki egoistlerin sayısının gün geçtikçe, madde manaya galip geldikçe (!) artmasındandır.
Hedef madde oldukça üçkağıtçılık, hırsızlık meziyet olarak kabul edilecek mutluluk, beyin ve yüreklerde değil, avuçlarımızda tuttuklarımızda aranacaktır.

    Ticari ahlakı, cephedeki iki düşman kuvvetteki –ölmemek için öldür- anlayışına dönüşmekte olan bir toplumda yasalar kitaplarda, kurallar dudaklarda kalmaktadır.

    “Hep bana”-cılığın hayat felsefesi olarak doğuyor olması Potuk Şeref’in benzetmesini doğru kılıyor ve gazoz kapağı kadar bile işe yaramaz bireylerin gün geçtikçe artmasına sebep oluyor.

    Bu gidişle imam bildiğini değil, bilmesi gerektiğini okusa bile bu kişilik değişimlerini durduramayacağa benziyor...
   
    Gazoz kapağı kadar bile bu topluma yararı olmayan fert, ömrünün nasıl ve ne için geçtiğini kendisi değerlendirirse, belki doğruyu daha çabuk bulacak ve hayatına bu millet için yararlı olabilecek bir yön verecektir...

Add comment