Burhanettin ÇilHamzahacılı Köyü, öteden beri örnek köylerimizdendir. Doğasıyla, insanıyla, okumuşuyla seçkindir.Harman yerleri çayırın düzünde bir baştan bir başa uzanır.Yine boydan boya söğüt ağaçları ile donatılmış cığıl cığıl akar su kenarında hep bir arada gülüşe, çığrışa harmanlarını döverler, savururlar, kaldırırlardı.Hemen hemen hiç kavga olmayan cinayet olmamış köylerimizdendir.Ağustos ve Eylül ayımız çoğu seneler burada bulunan çoban evimizde, Köksallar’ın yanında veya Tophaneler sülalesinden Hamit Bulut ve Sünnah Bulut’un evinde geçerdi.Mutlaka genç kız alayının bulgur çekme gecelerine, düğünlerine gider, arkadaşlarla güzel günler geçirirdik.Türküler söyleyerek köyün bir başından bir başına yürürdük.Üzüm bağlarına gider, topluca üzüm yer, sabaha yakın evlere dağılırdık.Pınarbaşı’nda koyun sürüsünü birer birer yıkar, kıyıya çıkarır güneşte kurumalarını sağlardıdık.Çobanlarla çayırın düzüne azıklarımızı açar, birlikte yerdik.Millet Bahçesi’nin

elması, armudu, eriği çok lezzetliydi.Bundan dolayı Hamzahacılı’nın şahsımda unutulmayan anıları ve yeri vardır İnsanları sevecen ve saygılıdır.Katiyyen tahrike kapılmazlar, aklı selimle hareket ederler.Birbirleriyle iyi geçindikleri gibi komşu köylerlerlede iyi geçinirler.Zaten aşiret olarak da, müstakil olarak Hamzahacılı aşiretinin mensubudurlar. Atçekenli olarak da anılırlar. Kız kardeşim bu köyde Ömer Köksal ile evli olduğundan dolayı yeğenlerimin arkadaşları da bana o tarihten bu yana dayı diye hitap ederler, saygı duyar, hürmet gösterirler.Ben de onlara her zaman yakın durdum sevgi verdim.Hal hatır sormayı ihmal etmedim.Bu vesile ile o güzel köye,çayırın düzüne, Pınarbaşı’na benden selam olsun.