Burhanettin Çilİnce bir sızıdır içimde yatan,
Canandan ayırır sararsın beni.
Çamurdan yaratmış Yüce Yaradan,
Ecelim gelince ararsın beni.

Rabbime sığındım, O’nu okudum,
Bülbül oldum seher vakti şakıdım,
Ömür tezgâhında sabır dokudum,
Bahçe-i fâniden derersin beni.

Karşı koydum nefsin arzularına,
Sırt döndüm dünyanın haram varına,
Dayandım gönlümün ah-u zarına,
Dolmuş defter gibi dürersin beni.

Mutlu olduk, güldük, yeşerdik bağda,
Mücadele verdik, ovada, dağda,
Ruhların vuslata erdiği çağda,
Vefalı dost gibi sorarsın beni.

Hazır olsun herkes gelmeden sonlar,
Sağ iken görmeyen ölünce anlar,
Ateş düşer öze, tutuşur canlar,
Tekrar çamur eder kararsın beni.