Eshab-ı Kiram’ın
En büyüklerinden
Aşere-i Mübeşşere den
Cennetle müjdelenen.

Soyca soylu nesebi
Yedi kuşak ötesi
Peygamberimizin dedeleri
Kilâb bin Mürre’de birleşmekte

Asıl adı Abdulharis
Abdurrahman dedi
İsmini değiştirdi
Peygamber efendimiz

Annesi müslüman oldu önce
İki kardeşiyle kendiside
Pek çok evlendi
Yedi kız , yirmi bir erkek sahibi oldu

Efendimizden dokuz yaş küçük
Vefatında yetmiş beş yaşında idi
Hicrete gidenlerin arasında
Medineyi mekan bildi

İri yapılı beyaz tenli
Yakışıklı bir zât idi
Efendimiz ona
“Göktekiler ve yerdekiler katında,
Sen eminsin”buyurdu.

Altmış beş hadis rivayet etti
Pek çok sahabe ve alim
Kendisinden istifade etti
Danışmış,rivayet vermişti

Dünya malına vermezdi değer
Sunulanı reddeder,rızkına koyulu Resulullahın duasını alarak
Oldu sahabenin en zengini

Medine de Said b.Rebi ile
Peygamberimiz kardeş yaptı
Said tüm mal ve mülkünü
Paylaşmak istedi

Bunu istemeyen Hz.Abdurrahman
İstememiş teşekkür etmiş
Bunu duyan Efendimiz
Ona hayır dua etti

Bu duanın bereketiyle
Elini attığı altın oldu
Hangi taşı kaldırsa
Altında altın gümüş buldu

Cömertlikte misaldi
Malının yarısını verir
Allah yoluna harcar
Allah yoluna dağıtır

Pek çok savaş görmüş katılmış
Bedirde Ebu Cehil’i görüp
İki genç kardeşe göstermiş
Öldürülmesine yardım etmiş

Uhud savaşına katıldı
Yirmi bir yerden yara aldı
Bacağı aksak kaldı
Oniki dişi kırıldı

Savaşlarda harcar
Herkese altın verir
Esirleri azat ettirir
Her birine altın verir

Tebük seferine niyetle
Beşyüz deve,beşyüz at verdi
Zahire yüklü yediyüz elli deveyle
Bir gün Medine ye girdi

Develerin gelişinden
Yer gök sallandı
Hz Ayşe annemiz hücresinde
Zannetti ordu geldi

Nedir bu gürültü dedi
Abdurrahman bin Avf ın kafilesidir
Ayşe annemiz beni onunla görüştürün
Görüşünce de Resulullahın sözünü iletti

“Abdurrahman bin.Avf
Cennete diz üstü girer”buyurdu
Bunun üzerine develerin yüküyle
Ayşe annemizi şahit tutarak bağışladı.

Allah Resulü bunu duyunca
“Abdurrahman bin Avf’ı
Koşarak cennete girerken gördüm”
Diye buyurdu.

Efendimizin vefatından sonra
Annelerimizin geçimi için
Bağlarını satarak
Kırkbin altını onlara verdi

Hz.Ömer halife oldu
Kafile geldi medine dışına
Yorgunluktan uyudular
Hepsi kâfir fakat sığınmışlardı

Eşyaları çok ve kıymetli
“Gel Abdurrahman onları
Biz bekleyelim
Yabancılardan koruyalım “dedi.

Sabaha kadar beklediler
Namaz için mescide gittiler
Onları takip eden genç
Durumu kafilesine anlattı

İman nuru onları buldu
İki mübareğin hürmetine
Kâfirlerin hepsi
Müslüman oldu.

Hz.Ömer kendinden sonra
Altı kişiyi halife gösterdi
Onların içinde olan Abdurrahman bin Avf
Hz.Osman’ı aday gösterdi.

Kazancında çokluğu
Az kârla satmakta buldu
Hayır hasenatla dünyada
Cennetle müjdelenen oldu

Sakin hayat süren büyük sahabe
M.651 yılında 75 yaşında
Hayata gözlerini yumdu
Ömrünü adadığı aşkına kavuştu.

Hz Ömer hakkında şöyle der di;
“Abdurrahman,müslümanların büyüklerindendir”buyurdu.
Hz Ali Resulullah’tan duydum;
“Göktekiler ve yerdekiler katında
Sen eminsin” buyurdu dedi.
Ebu Seleme oğlu en büyük
Fıkıh âlimi oldu.

Ferda Boz Güneri 🌺