Ahmet UrfalıFigürlerini renklerle şiirleştiren Çopur, Avrupa’nın sayılı ressamları arasındadır. Kendisi, sanatçı kimliğiyle doğruların peşinden yürür. Bu yüzden eserlerinin merkezinde insan olmasını ister. O, insanın bu dünyada başrol oynayan bir varlık olduğuna inanır. Aynı zamanda diğer varlıklardan farkı; düşünen, iyi ve kötüyü idrak eden bir canlı olmasıdır.
Çopur’un düşünce dünyası, sanatçı kimliğiyle daha da derinleşir: Dünya; doğruluk, güzellik ve iyilik adına yapılan bütün girişimlere rağmen adaletsizlik, acımasızlık ve kötülüğün yaşandığı bir mekân olmaya devam etmektedir. Bu haksızlıklara, kendisini insan olarak kabul eden herkesin kayıtsız kalması imkânsızdır. Bu durumda bütün insanlığa görev düşmektedir. Bu görevin yerine getirilmesinde sanatçıların ayrıcalıklı bir yeri bulunmaktadır.
İşte Çopur, eserlerinde görevinin mesajlarını aktarmaktadır. Sanatçı bu mesajlarını şekil ve sembollerle iletmektedir. Sevgi, saygı, barış, adalet... insana özgü ortak, üstün değerlerdir. Bütün insanlığın cevherinde bulunan bu etik değerler düşünceden davranışa yansımalıdır. Eylem hâline dönmeyen bir değerin kıymeti olabilir mi? Çopur, tablolarında soyut anlatımı öne çıkarır. Sevgi, elle tutulmaz gözle görülmez ama hissedilir, yaşanır. Saygı, barış ve adalet buna keza. Bu değerler satın alınmaz, aile, çevre ve eğitim yoluyla kazanılır. Maalesef bu etik değerler, bütün toplumlarda yozlaşmaya başladı.
Çopur’un analizlerine katılmamak mümkün değildir.
Her şey maddeyle ölçülür oldu. Değerlerini yitirmiş, kaybetmiş toplumlar yok olmaya mahkûmdur. Maalesef, haklının değil güçlünün muteber olduğu bir dünyada yaşanmaktadır.Nevzat Çopur
Bu haksızlıklarla mücadele etmek için insanların birlik ve dayanışma içerisinde olması gerekir. Sanatçılar tarihte de devamlı topluma öncülük yapmışlar ve hâlâ da yapmaktadırlar.
O, sanatçı olarak mücadelesinin, yılmadan, usanmadan bu yönde çalışmalar yapmaya devam edeceğini belirtmektedir.
Çopur; akıl ve hoşgörü üzerine bir dünya kurulmasını, bunun da bilgi, inanç ve sanatla gerçekleşeceğini ümit etmektedir.
1961 yılında Eskişehir’de doğan Nevzat Çopur, ilk ve orta eğitimini Emirdağ’da tamamladı. Daha sonra Eskişehir Endüstri Meslek Lisesinden mezun oldu. 1974’ten beri Belçika’da olan ağabeyinin yanına 1979’da gitti.
Belçika’ya geldikten sonra bir yıla yakın, Fransızca dil kursuna devam etti.
1981 yılında, Brüksel Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi’nin yetenek sınavını kazanarak resim bölümüne kaydoldu. Dört yıl resim ve dört yıl da yağlı boya bölümlerinde öğrenim gördükten sonra, 1989 yılında Brüksel Vilayetinin vermiş olduğu üstünlük ödülüyle mezuniyeti hak kazandı.
Mezun olduktan sonra Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Brüksel’in Schaerbeek semtinde, bir eğitim ve öğretim kurumu olan“Bouillon de Cultures” de göçmen çocuklara ve gençlere yönelik resim kursları, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenledi.

Beş yıl bu kurumda ve iki yılda “Mission Locale d’Anderlecht” kurumunda çalıştı. Burada da bir ekiple beraber, sosyo-kültürel faaliyet gösteren derneklere sanatsal projeler hazırlayıp, bu projelerin gerçekleşmesinde katkıda bulundu. 12 ve 15 yaş arası gençlerle resim sergileri, duvar resimleri ve onları topluma kazandırma çalışmaları yaptı. Zamanla bu tarz çalışmalardan çok büyük tecrübeler edindi. Daha sonra, Belçika okullarında ders vermek için bir yıl Yüksek Pedagojik Eğitimi aldı.
Aynı zamanda “Brüksel Saint-Josse” Güzel Sanatlar Akademisinin Seramik Bölümünde eğitimine devam etti. 1987 yılından bu zamana kadar kişisel resim sergilerİ açtı, karma sergilere katıldı. 2000 yılında serbest çalışmaya başladı ve 2015 yılına kadar sanat ve profesyonel hayatımı bu yönde devam ettirdi. 2015 yılında, sanatçı kimliğinin yanında, iki yıl eğitim süresiyle aldığı sanat ve turizm rehberliğini kariyerine ekledi. Bu sayede, Brüksel Güzel Sanatlar Sarayında (BOZAR), sanatsal etkinliklerde rehberlik yapmaya başladı.
Bunun dışında, turizm amaçlı Türkiye’den gelen gruplara, Belçika’yı gezmelerinde yardımcı olmaktadır.
Belçikalılara, Brüksel’de Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Schaerbeek semtini gezdirerek Türk toplumunun gelenek ve görenekleri hakkında bilgilendirme
görevi yapmaktadır. Brüksel’de basılan, Türk toplumuna yönelik Türkçe dergilerde, Belçika’da sanat ve sanat tarihi hakkında yazılar yazan Çopur, 40 yıldır, Brüksel’de yaşamaktadır.
Nevzat Çopur evli ve iki kız babasıdır..