Ahmet UrfalıAmorium, Yeniköy ve Kaldırım yönlerinde keşifler yapılacaktır. 9.Fırka kendi ikmal kaynağını Aziziye’ye kadar Afyon’dan temin edecek, Aziziye’den sonra 2.Kolordu tarafından ikmal edilecektir.’’
Prens Andrew’nun Savaş Anıları Felakete Doğru Çev. Hüseyin Rahmi 1932 İst.
Biraz ilerleyince, Kuruca Köyü yakınlarında bir Yunan tümeninin dinlenmeye geçmiş olduğunu gördüler. Buranın kuzeyinde, Aziziye’nin batısında toz ve bulutlar yükseliyordu. Yunan ileri karakollarının hemen önünde bulunan bir köyün içinde büyük ot yığınları görülüyordu. Albay Fahrettin’in emri üzerine iki süvari atlarını mahmuzladı.
Alptekin MÜDERRİSOĞLU, Sakarya Meydan Muharebesi Günlüğü Kastaş Yayınları 2004 s.340-341
14. Süvari Tümeni kendinden tam on misli kalabalık 5. Yunan Tümeni'ne çatmıştı. Bir süre savaştı. Sarılma tehlikesi belirince geri çekildi. İkinci Kolordu Komutanı General Andreas, süvari tümeninin kolordunun ikmal yolunu kesmek istediğini sanıp telaşlanmıştı. Sakarya'ya kadar Eskişehir-Seyitgazi-Emirdağ yoluyla besleneceklerdi. Seyitgazi yolunu korumak için 5. Tümen'den bir alay ile bir bataryayı geride bıraktı. Böylece tümenin bütünlüğü bozulmuş oldu.
Turgut ÖZAKMAN, Şu Çılgın Türkler Bilgi Yayınevi 156. Baskı Ekim 2005s.306
Mürettep Tümen sabah Emirdağ'ın batısındaki tepelere yaklaşıp gizlenmişti. Durumu anlaması için köylü kıyafetiyle şehre yollanan küçük keşif birliği çabuk döndü. Birliğin komutanı teğmen raporunu sözlü olarak verdi: "Fırınlara el koymuş, kasabaya pek çok yiyecek yığmışlar. Prens'in kolordusu Emirdağ'dan besleniyormuş. Burada dinlenen bir büyük birlik, bu sabah doğuya hareket etmiş. Askeri tarihimizde Edipidu Müfrezesi diye anılan birlik (Evlidis Müfrezesi KASÖT,s.455. K.30a )Geride kalan kuvveti, iki piyade taburu, bir süvari bölüğü diye tahmin ettik.
Turgut ÖZAKMAN, Şu Çılgın Türkler Bilgi Yayınevi 156. Baskı Ekim 2005 s.351
."Birden Yarbay Spridonos'un feryadı duyuldu. Yüzü kıp-kırmızı geldi:"Bir Türk birliği Emirdağ'ı basmış! Fırınları yıkmış! Bütün yiyecek stoklarımı yakmış!" Hepsi ayağa fırladılar. Spridonos ağlamaklıydı:"İkinci Kolordu'yu nasıl besleyeceğim?" Papulas çok kızmıştı:"Güvenlik önlemi almamış mı bu aptallar? Emirdağ'dan ayrılan birlik derhal geri dönsün. Bu melun birliği yok etsin!"


Turgut ÖZAKMAN, Şu Çılgın Türkler Bilgi Yayınevi 156. Baskı Ekim 2005 s.353
16 Ağustos 1921 Genelkurmay Başkanlığı’ndan 16 Ağustos’ta Batı Cephesi Komutanlığına verilen emirde; ‘’Batı Cephesinde 19 Ağustos’ta ve sol kanatta da 20 Ağustos’tan itibaren kesin sonuçlu muharebelerin başlayacağının anlaşıldığı ‘’belirtilip ‘’19 Ağustos’tan itibaren düşmanın menzil hatlarına ve depolarına karşı baskınlar tertiplenerek tacizler yapılması’’ istenmişti.
Cephe Komutanlığı, bu emrin yerine getirilmesi için Mürettep ve 6.Tümenlere verdiği emirde ; ‘’17 Ağustos sabahı Afyon genel doğrultusunda taarruz edilmesini, Mürettep Tümenin Bayat ve Emirdağ istikametlerinin keşfettirilmesini ve Emirali’den Emirdağ’a ilerleyen düşman tümenlerinin gerilerine baskın yapılmasını…’’ bildirmişti. 16 Ağustos 1921
TC Genelkurmay Başkanlığı Türk İstiklal Harbi 2.Cilt Batı Cephesi 5.Kısım 1.Kitap (25 Temmuz-22 Ağustos 1921 ) Ank.1995 s.274

17 Ağustos 1921 Emirdağ istikametine gönderilen 35.Alay Süvari Keşif Bölüğü raporundan Emirdağ’da üç subayla bir miktar muhafız erlerin bulunduğu tespit edilmişti. (s.284) 17 Ağustos 1921
Mürettep Tümen, Bayat’a baskın yapmak üzere Çay’dan Bolvadin’e yürüyordu. Tümen’den 17 Ağustos’ta Emirdağ istikametinde gönderilen keşif bölüğünün verdiği raporda Horan civarında düşmana rastlanmadığı ve Bayat – Yüreğil istikametinden gelerek 16 Ağustos’ta Emirdağ’a giden kuvvetin bir piyade tümeniyle bir süvari alayı olduğu bildirilmişti. (s.292) 17 Ağustos 1921
TC Genelkurmay Başkanlığı Türk İstiklal Harbi 2.Cilt Batı Cephesi 5.Kısım 1.Kitap (25 Temmuz-22 Ağustos 1921 ) Ank.1995

Seyitgazi’den Afyon’a gelen Emirdağı’na ilerleyen kuvvetin 9.Tümen olduğunun anlaşıldığı, Yunan birliklerine Rum ve Ermenilerin rehberlik yaptığı, Yunan ordusunun geçtiği köyleri yaktığı, mal ve ürünlerini zorla alıp götürdükleri öğrenilmişti. (s.230)
Emirdağ’a baskın yapmak üzere hareket eden Mürettep Tümen Müfrezesi, Bayat’ta düşmana rastlamayınca, Emirdağ üzerine yürümüş ve öğle üzeri Emirdağ’ın hemen batısındaki tepelere gelerek buradan yaptığı bir baskınla kasabaya girmişti. Kasabada yapılan sokak muharebelerinde düşmana beşi subay olmak üzere yüzden fazla kayıp verdirilmişti. Yedi esir alınmış ve birçok silah, eşya, yiyecek ve az sayıda cephane ele geçirilmişti. Çekilen düşman, kasabanın 7 km. doğusuna kadar takip edilmişti. Buradaki düşman iki piyade taburu, bir süvari bölüğü, dört top kadardı. Sonradan takviye edilen düşmanın taarruza geçmesiyle müfreze, saat 15.00’te geri çekilmek zorunda kalmış ve Emir dağları üzerine çekilmişti. 20 Ağustos 1921

TC Genelkurmay Başkanlığı Türk İstiklal Harbi 2.Cilt Batı Cephesi 5.Kısım 1.Kitap (25 Temmuz-22 Ağustos 1921 ) Ank.1995 s.310
Yüzbaşı Yümnü güldü: "Demek bunlar bir baskına uğrayacaklarına hiç olasılık vermiyorlar. "Fırınlara el koymuş, kasabaya pek çok yiyecek yığmışlar. Prens'in kolordusu Emirdağ'dan besleniyormuş. Burada dinlenen bir büyük birlik, bu sabah doğuya hareket etmiş. Geride kalan kuvveti, iki piyade taburu, bir süvari bölüğü diye tahmin ettik. Ciddi bir güvenlik önlemi yok." Yüzbaşı Yümnü güldü:"Demek bunlar bir baskına uğrayacaklarına hiç olasılık vermiyorlar.
Turgut ÖZAKMAN, Şu Çılgın Türkler Bilgi Yayınevi 156. Baskı Ekim 2005 s.351

16 AĞUSTOS1921 SALI Bugün iki tarafın atlı kuvvetleri karşılaştı ve Türk atlıları bazı köyleri işgal etmesinden sonra Yunanlıları durdurdu. Mihalıççık ve Emirdağ Yunanlıların eline geçti. Keşif raporlarından 19 Mayıs’tan başlayarak ciddi çarpışmaların olacağı sonucu çıkarılarak Türk ordusunun konuşunda bazı değişiklikler yapıldı. Çöl bir arazide ilerleyen Yunanlılar su sıkıntısı çekiyor. Arada bir rastlanan su başlarında askerler arasında arbedeler çıkıyor, bazen kaynaklar bulanıyor.Askerlere suyu idareli kullanmaları emredildi. (TİH 11/ 5-1 233, Belen 347,Baykoç 34, Bujak 222, Ulusoy kroki 9, Vitueridu 7, Güralp 179,Vandemir 2-1 20,Gnkur. 4-29, Hrisohoos 129)
Zeki SARIHAN, Kurtuluş Savaşı Günlüğü 3.Cilt Öğretmen Dünyası Yayınları 1984 s.632

Batı Cephesi’nde sol kanadımıza düşman taarruz hareketleri gelişmektedir. Bir kısım kuvvetimiz Aziziye’de iki tabur muhafazasında bulunan bir düşman kafilesine yaptığı baskın ile düşmana 7’si subay olmak zere 100’den fazla ölü verdirmiş ve birçok silah, cephane ve erzak elde etmiştir.
Hakimiyet-i Milliye Gazetesi 24 Ağustos 1921

Mürettep Fırka, 19.08.1921 günü Bayat’a girer. Bayat’ta düşman ve menzil noktası görülmez. Düşman’ın 9.Fırkaya ait bir kısım kuvvetiyle büyük bir nakliye kolunun Aziziye’ye hareket ettiğinin anlaşılması üzerine hızlı bir şekilde Aziziye’ye hareket eder. 20.08.37 sabahı Kolbaşıyla Aziziye’den çıkmak üzere bulunan bu kuvvete taarruz edip iki saat devam süren muharebeden sonra Aziziye işgalden kurtarılır. Düşman kuvvetleri, Aziziye’nin on kilometre doğusundaki köylere kadar uzaklaştırılmıştır. Birçok silah, eşya ve erzak ile bir miktar cephane ele geçirilir. Yedi nefer esir alınır. İkisi binbaşı ve beşi zabıt olmak üzere düşmana yüzlerce zayiat verdirilir.
Genel Kurmay ATASE Daire Başkanlığı Arşivi.Kutu no:1304, Gömlek no:41
Otomobilleriyle getirdiği takviye kıtaatıyla düşman öğleden sonra 5.30 da karşı taarruza geçer ve büyük bir cepheden harekata başlar. Muhtelif kıta kumandanlarının yaptıkları gözlemler ve keşiflere göre tespit edilen düşman kuvvetleri öğleden sonra saat yediye doğru üç piyade alayı, bir süvari alayı ve dört toptan ibarettir. Daha üstün olan bu düşman kuvveti karşısında mürettep Fırka Aziziye’nin güney ve güneydoğu sırtlarına çekilir. Burada daha fazla kalınması uygun görülmeyerek Bolvadin’e hareket eder. Çünki Bolvadin işgal altındadır.
Genel Kurmay ATASE Daire Başkanlığı Arşivi. Kutu no:1344. Gömlek no:76
22 Eylül 1921 Çay ve Emirdağ kasabaları Yunanlılardan kurtarıldı. (Gn.Kur.3)
Zeki SARIHAN, Kurtuluş Savaşı Günlüğü IV Açıklamalı Kronoloji Türk Tarih Kurumu Yayını 71 s.68