EMİRDAĞ BELEDİYESİ

 

 1. TOPLU KONUT PROJESİ:

 

Belediyemizin en önemli projelerinin başında konut planlaması gelmektedir. Mevcut durum itibariyle konut üretimindeki artış, nüfus gelişim hızının aşağısında kalmaktadır. Bunun yanı sıra; kış aylarında ilçemizin nüfusu 20.000 seviyelerinde iken; yurtdışında çalışan işçilerimizin, izinlerini geçirmek üzere yaz aylarında memleketimize dönmeleri nedeniyle nüfusumuz 90.000 – 100.000’lere kadar çıkmaktadır. Bu durum az önce de belirttiğimiz gibi, özellikle yaz aylarında çözülmesi güç barınma sorunlarına sebep olmaktadır. Bu durumun aşılması ancak toplu konut planlamasıyla mümkün olacaktır. Bu amaçla T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne yaptığımız başvuru değerlendirmeye alınmış olup; toplu konut çalışması yapılacak alanda imar revizyon çalışması, vaziyet planı çalışması ve zemin etüdü çalışması yapılmıştır. 03.07.2006 – 01.09.2006 tarihleri arasında kesin başvurular alınmış ve 207 kişi konut sahibi olmak için başvurusunu yapmıştır. Bu aşamadan sonra Toplu Konut İdaresi tarafından ilçemize 230 adet konut, 1 adet Ticaret Merkezi, 1 adet Cami, sosyal ve kültürel altyapı donatılarının yapımının gerçekleştirileceği bildirilmiş ve 22.01.2007 tarihinde ihalesi yapılmıştır. İhaleyi kazanan firma ile 01.03.2007 tarihinde sözleşme imzalanmış ve yüklenici firma hafriyat çalışmalarına başlamıştır.

İlçemize bu hizmeti kazandırmanın haklı gururunu sayın halkımızla paylaşmak, bizleri son derece mutlu etmektedir.

Active Image 

 

 

 

 1. OTOGAR PROJESİ HAKKINDA:

 

İlçemiz nüfusu giderek artmakta olup, şehirlerarası taşımacılık için Otogar ihtiyacı oluşmuştur. Otogar projemiz için ilçemiz mimar ve mühendisleriyle bir değerlendirme çalışması yapılmıştır. Mimari projesi, ilçemiz mimarları arasında düzenlediğimiz yarışma sonucu belirlenmiş olup; statik, elektrik tesisat ve mekanik tesisat projeleri de tamamlanmıştır. Hazırlanan projeler İller Bankası Eskişehir 4. Bölge Müdürlüğü tarafından vize edilmiş olup; vize edilen projelerin ihale öncesi kontrolü ve kredi talebi için İller Bankası Genel Müdürlüğü’nde inceleme devam etmektedir. 2007 yılı Haziran ayı içerisinde inşaata başlanılması planlanmaktadır.

Active Image 

 

 

 1. LOGO-EAST TÜRKİYE PROJESİ (HAARLEM-EMİRDAĞ):

Emirdağ Belediyemiz ile Hollanda’nın Haarlem Belediyesi kardeş belediyelerdir. Geçtiğimiz 2005 yılı Temmuz ayı içerisinde Haarlem Belediyesi heyeti, ilçemize ve Belediyemize bir ziyaret düzenlemişlerdir. Bu ziyarette her iki Belediye arasındaki ilişkileri geliştirecek ve iki ülke arasında bilgi alışverişini sağlayacak olan önemli bir “İşbirliği Sözleşmesi” imzalanmıştır. Bunun yanında yine iki Belediye arasında “Evsel Atık Ortak Çalışma Planı” oluşturulmuştur. Bu çalışmanın 2. etabını “LOGO-EAST TÜRKİYE PROJESİ” oluşturmaktadır.

LOGO-EAST PROJESİ”, mali açıdan Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın merkezi ve Doğu Avrupa Sosyal Değişim Programı (MARTA) altında desteklenen, ortaklıklar aracılığıyla bölgesel ve yerel yönetimler arasında işbirliğinin geliştirilmesine dönük bir programdır. Program, Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Sırbistan-Karadağ'ı hedef almaktadır. Logo East'ın amacı 2007 sonuna kadar yerelleşme ve işbirlikleri vasıtasıyla, yukarıda isimleri geçen söz konusu ülkelerin yerel ve bölgesel yönetimlerinin kalitesini iyileştirmektir. Proje kapsamında toplam 10 eşleştirme projesine destek verilecektir. Bunlardan biri Emirdağ Belediyesi ile Haarlem Belediyesi’nin projesidir.

Bu programın merkezi konusu belediye hizmetleridir. Türkiye ve Hollanda’daki kardeş belediyelerin diledikleri ve uygun gördükleri bir konu seçeceklerdir. Önemli olan Belediye hizmetlerinin merkezi çalışmasıdır ve konunun özgün bir yapıda olması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında bizim seçtiğimiz konu “Katı Atık Yönetimi ve Halkın Eğitimi” konusudur.

Logo EAST Programı, Hollanda’da iki haftalık bir ikiz Oluşum Eğitimi (Eylül – 2005’te yapıldı) ile Hollanda’da bir seminer, Türkiye’de iki seminer ve bir yayım çalışma atölyesi, en iyi uygulamalar temasında yayımlar ve Hollanda Belediyeler Birliği (VNG International) tarafından 70.000 Avro bütçe (sadece eğitim için olup; diğer çalışmalar için ayrıca yardım yapılacaktır) ayrılmış olan ikiz oluşum projeleri için finansman çalışmalarından oluşmaktadır.

Active Image 

 

 1. EMİRDAĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ:

Sanayileşme, kentlerin kaderini belirleyici bir role sahiptir. Sanayisi gelişmiş; fabrikaları, yöre halkına ekmek kapısı sunmuş kentlerde; dışarıya göçlerden, ekonomik zorluklardan ve geçim sıkıntılarından bahsetmek oldukça zordur. Çünkü sanayileşmenin ekonomik anlamda kente kazandırdığı bir gelişme, yaşam standartlarında da gözle görülür bir artış söz konusudur.

Sanayileşme çalışmasının en önemli temellerinden birisi de organize sanayi bölgelerinin oluşturulmasıdır. Ancak bu şekilde imar açısından uygun, genel sağlığa zarar verebilecek her türlü etkenin ortadan kaldırıldığı, karayolu trafik güvenliğinin sağlandığı, altyapısı tamamlanmış sanayi alanları oluşturulabilir.

Emirdağ ilçemizde yıllardan beri bir sanayi bölgesinin özlemi duyulmaktadır. Böylece tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile uğraşmak zorunda kalan halkımıza, sanayileşme ile beraber yeni iş alanları açılabilecek ve ekonomik olarak daha güçlü hale gelmeleri sağlanabilecektir.

Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi fikri; işte böyle bir düşünce sonucu ortaya çıkmıştır. Bu amaçla yer seçimi için bir komisyon oluşturulmuştur. Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yer seçimi için; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü’nün 06.06.2005 tarih ve 6981-7002 sayılı dağıtımlı yazısı ile oluşturulan “Yer Seçimi Komisyonu”, Kurucaköy Kabir Tepesi mevkiinde bulunan alanı, “Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Alanı” olarak belirlemişlerdir.

Belediyemiz, Organize Sanayi Bölgesi oluşumu aşamasında üzerine düşen görevleri her zaman yerine getirmeye çalışmıştır. Organize Sanayi Bölgesi yer seçimi sonucu belirlenen yerin, mera vasfının tahsis değişikliği aşamasında Belediyemiz, belirlenen ot bedelinin %30’luk kısmını karşılayarak bu konuya ne kadar önem verdiğini ispatlamıştır. Belediyemizin Organize Sanayi Bölgesi yönetiminde bulunmasıyla bazı hizmetlerin daha hızlı ve daha düzenli yapılacağı da aşikardır.

Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi için; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından “imar planı ve altyapı projesi” ihalesi yapılmıştır. Bunun için öncelikle gerekli olan zemin etüdü ve jeofizik etüdü İller Bankası’na yaptırılmıştır. İmar Planı onay aşamasında olan ilçemiz Organize Sanayi Bölgesi’nin yıl içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

Active Image 

 1. ATIKSU ARITMA TESİSİ:

İlçemizin kanalizasyon şebekesi mevcut olan şehir merkezinde geçen derenin uzantısında dışarıya çıkış yapmaktadır. Geçmiş olduğu köylerde sağlık yönünden büyük sıkıntı yaratmaktadır. Arıtma tesisi konusu halen en acil sorunların başında gelmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 2004 / 12 sayılı genelgesine istinaden de ilçemizde “Katı Atık ve Atıksu Arıtma Tesisi” yapılması için gerekli raporlama çalışmalarına başlanılmıştır. Atıksu Arıtma Tesisi kurulması konusunda; 02.03.2005 tarih ve 19 no.lu Emirdağ Belediye Başkanlığı Meclis Kararı gereğince, Atıksu Arıtma Tesisi kurulması ve bu tesis için Fizibilite Raporu ve İş Termin Planı yapılması hususunda ihale işlerinin İller Bankası Genel Müdürlüğü’nce yapılmak üzere İller Bankası’na yetki verilmiştir. İller Bankası tarafından Atıksu Arıtma Tesisi yeri olarak belirlenmiş yaklaşık 2 hektarlık alan Belediyemiz imkanlarıyla satın alınmıştır. Kanalizasyon projeleri ve ana kolektörlerin projelendirme işleri yine İller Bankası tarafından yürütülmekte olup; söz konusu projelerin etüt çalışmaları sürmektedir. İlçemiz içerisinde dışarıya deşarj yapan kanalizasyon hatları, kendi imkanlarımız ile çevre yolu dışına kadar yeraltına alınmıştır.

Yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu Altyapı Tesisleri’nin bir an evvel yapılması konusunda Belediyemizin gayretleri devam etmektedir.

 

 

 

 

 1. MODERN YOĞURT PAZARI:

İlçemizde yıllardır ilkel koşullarda hizmet veren yoğurt pazarının modern bir kimliğe kavuşması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda temel ve altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Üstyapısı için ihale süreci tamamlanmış olup; pazar yerinin üst kısmı çelik konstrüksiyonla kapatılmış ve ilçemize modern bir pazar yeri kazandırılmıştır. Bu alanın ışıklandırma işleri de yapılarak geceleri de hizmet verebilen bir ticari alana dönüştürülmesi sağlanmıştır. Ayrıca Uzun Çarşı bölgesinde dağınık vaziyette iş yapan esnaflar haftanın 6 günü bu alana toplanmış ve düzenli bir çarşı alanı oluşturulmuştur.

Active Image 
 Pazarın eski Hali
Active Image 
 Pazarın Yeni Hali
 

 1. GENÇLİK MERKEZİ:

“Sanatsız kalmış bir milletin, hayat damarlarından bir kopmuş demektir.” sözüyle sanatın önemini belirten Büyük Önder Atatürk’ün bu sözlerinden feyz alarak; Emirdağ’ımızın kültürel alanda en büyük eksikliği olan “Gençlik ve Kültür Merkezi Alanı” için Belediyemiz tarafından bir saha ayrılmış olup; bu tesisin hayata geçirilmesi için Bakanlığımızdan ödenek ayrılmıştır.

 

Yapımına 2007 yılı içerisinde başlanacak olan “Gençlik ve Kültür Merkezi”nin, ilçemizin en büyük sorunlarından olan sosyal yaşam alanı eksikliğine çözüm olacağı inancındayız.

 

 1. BAYINDIRLIK HİZMETLERİ:

 

 1. İlçemiz Yeni Mahalle, Lise Yolu üzerinde geçen yıl yapmış olduğumuz köprü ve bağlantı yollarında düzenleme çalışmaları bitmiş olup, öğrencilerimiz çamurlu ve pis yollardan kurtarılmış durumdadır. Ayrıca bahse konu bölgede park yeri planlı alanda gerçekleştireceğimiz park düzenleme çalışmasıyla; hem civardaki okullara, hem de çevre halkına hizmet verilecektir. Bunun dışında yapımını halkımızla ortak olarak gerçekleştirdiğimiz ikinci bir köprüyü de tamamlamış durumdayız. Bu köprümüz ulaşıma açılmış olup; halkımızın kullanımına sunulmuştur. Yeni köprünün üst yapısının, 2007 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Devlet Su İşleri tarafından yapılan ihate duvarları ile de bu kesimlerde sel rejiminin olumsuz etkileri en aza indirilecektir.

 2. Daha önce asfaltlama yapılmamış yolların asfalt kaplama ve parke taşı çalışmaları devam etmektedir. Bozuk yollarda kısmi yama çalışmaları yapılmıştır. Eskişehir Caddesi’nin ve Bolvadin Caddesi’nin büyük bir kısmında yol genişletme çalışmalarımız tamamlanmış olup, asfaltlama çalışması yer yer tamamlanmıştır. Eskişehir Caddesi’nde yeni yapılan Adliye Hizmetleri Binası’nın kaldırımları yapılmış olup; yolun karşı tarafında kalan kısımlarında refüj ve kaldırım çalışmaları sürmektedir. Yine Eskişehir Caddesi’nde yol orta refüjlerinin bir kısmı bitirilmiş vaziyettedir. Yola tecavüzlü durumda bulunan elektrik direklerinin alınmış olup; kalan kısma malzeme serilmiştir. Yol düzenleme çalışmaları 2007’de de devam edecektir. Bayat Yolu’nda yol genişletme çalışmalarımız da tamamlanmış durumdadır. Bu yolda, ilçe çıkışına kadar bordür çekilmiş olup ilçe girişinin görünümü daha güzel bir hale getirilmiştir. Ayrıca yol üzerinde orta refüj çalışması ile yol kenarı yeşillendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Suvermez Caddesi tarafında da yol genişletme çalışmaları başlatılmış ve genişleme yapılan kısımda asfaltlama çalışması yapılmıştır. Bolvadin Caddesi’nde orta refüj ve kaldırım çalışması tamamlanmıştır. Yapılan çalışma çevre yolundan başlamakta ve Meteoroloji İlçe Müdürlüğü’ne kadar gelmektedir. Bununla beraber çeşitli cadde ve sokaklarımızda asfaltlama çalışmalarımız kendi bütçemiz dahilinde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

 

Active Image 

 1. Belediyemiz çeşitli cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarına, yol düzenleme çalışmalarına ile altyapı çalışmalarına devam etmiş; halkımızı modern şehircilik anlayışı ile tanıştırmıştır.

 

 

 1. Belediyemiz yıllarca hasretini çektiği yeni iş makinelerine ve iş taşıtlarına kavuşmuştur. 1 adet CAT kepçe (4 fonksiyonlu), 1 adet pick-up, 1 adet yolcu minibüsü ve 1 adet panelvan minibüs; parası peşin ödenerek alınmıştır. Yolcu taşıma araçları hurda olmaktan kurtarılmış ve tamir ettirilerek faal hale getirilmiştir. Ayrıca cenaze yıkama ve bekletme aracımızın yokluğu giderilerek değerli halkımızın hizmetine sunulmuştur.

 

 1. SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER:

 

 1. Yurtdışında yaşayan hemşerilerimiz ile olan kültür bağımızı kuvvetlendirmek amacıyla; 2004 yılından bu yana düzenli olarak “Gurbetçi Şenlikleri” düzenlenmektedir. Bu hizmet ile, yurtdışında yaşayan halkımızla kaynaşma sağlanmıştır.

 

 1. Belediyemiz öncülüğünde 3 yıldan bu yana, Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verilmektedir. En yüce duyguların ortaya çıktığı bu mübarek ay içerisinde, değerli hayır sahipleri ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışma sonucu; her iftar vakti ortalama 800 kişiye sıcak yemek ikramı yapılmıştır. Ayrıca hazırlatılan 1000 adet gıda paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.

 

 1. İlçemizdeki park ve bahçelerimizde düzenlemeler yapılmış olup; 10 adet yeni oyun grubu alınarak sevgili çocuklarımızın kullanımına sunulmuştur.

 

 

 1. Okullarımızdaki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim malzemesi ve kırtasiye yardımı yapılmıştır.

 2. 1998 yılında yapımına başlanılan Emirdağ Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezimiz, yurtdışında bulunan gurbetçilerimizin yardımlarıyla inşa edilmiş bulunmaktadır. Yine tüm mobilyaları ve malzemeleri değerli hayır sahipleri tarafından karşılanan Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezimizin, 2007 yılı Temmuz ayı içerisinde hizmete girmesi planlanmaktadır.

 3. Yurtdışındaki gurbetçilerimizin çabaları ve destekleri ile 300.000 Avro toplanarak; ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza dağıtılmıştır.

 1. Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen sünnet şenlikleri ile 200 çocuğumuz erkekliğe ilk adımlarını atmışlardır.

Active Image