çil

  • EMİRDAĞ’DA DÜĞÜN MERASİMİ-1

    Burhanettin ÇilEmirdağ’ımızın evlenme törenleri öteden beri süre gelen âdet çerçevesinde, genellikle harmandan kalkınca, güz sonu yapılırdı. Önce kız isteme işi aracı kadınlar tarafından kesinlik kazanır, otuz- kırk kişilik erkek grubu oluşur, oğlan evinde yemek verilir. Buradan kız evine bir iki lüks lambası yakılarak gidilir. Kız evi heyecanla bu gelişi beklemektedir. Erkek meclisi arı ve kalabalık ise çok memnun olurlar, adeta başları göğe değer. Bu grubun adı, “dünürcü grubu”dur. Meclis içinden adı sanı belli, ağzı laf yapan birine kız isteme görevi, oğlan evinden çıkmadan önce verilmiştir. Kız evi gelenleri güzel karşılar, oturulur, çok geçmez kahveler ikram edilir. Bazı evlerde gelin adayının yakını, bazı evlerde kız evinden genç bir erkek kahveleri ikram eder. Kısa bir hal hatır sormanın ardından dünürbaşı kızın aile büyüğüne dönerek; “Geliş nedenimiz bellidir. Kerimenizi… Oğlumuz… Allah’ın emri, Peygamberimizin kavliyle istiyoruz.” der. Elbette kızın rızası