Emirdağ ilçemiz, İç Toros Tektonik Kuşağı içerisinde yer almakta; ilçemiz ve çevresinde jeolojik yaş olarak Paleozoik, Mezozoik ve Senozoik yaşta farklı kaya birimlerine rastlanmaktadır.

Bölgede en yaşlı kayaç Paleozoik yaşlı Emirdağ kalkeri olup; renk olarak beyaz ve gri renge sahiptir. Bu kalkerler, yeşil ve sarı renkli şistler ile birlikte bulunmakla beraber; daha çok Emirdağ’ın batısında görülmektedir.

Emirdağ kalkeri üzerinde uyumsuz bir şekilde Triyas yaşlı kireçtaşları yer almaktadır. Bu Triyas yaşlı kireçtaşları üzerine de Kratese yaşlı Konglomera, Kumtaşı, Kiltaşı ve Kireçtaşları gelmektedir. Bu birim ise yeşil, kahve ve gri renkte olup farklı tabaka kalınlıkları sunmaktadır.

Bölgede kireçtaşları ile aynı yaşa sahip Volkanik kayaçlar da görülmektedir. Aynı zamanda bölgenin kuzeybatısında Travertenler yer almaktadır.

Geçmiş jeolojik zamanlarda denizlerdeki CaCO3’ın çökelip zamanla sıcaklık ve yüksek basınç altında kalması ile yer yer mermer oluşumları da meydana gelmiştir.