COĞRAFİ DURUMU

İlçe, Ege  Bölgesinde   yer  alır. İlçenin yüzölçümü 221.261 hektardır. Afyonkarahisar' a   66.6  Km, Eskişehir' e  110 km,    İzmir' e   378   Km,  Ankara' ya   195  km  olup   Konya' ya  ise   195  km  uzaklıktadır.    Kuzeyde  Eskişehir’e Bağlı Çifteler ve Han,  doğuda  Konya  iline bağlı Yunak ve Çeltik ilçesi ile Eskişehir iline bağlı Sivrihisar, güney  tarafında Afyon iline bağlı Bolvadin ve Sultandağ, batısında Afyonkarahisar iline bağlı Bayat ilçesiyle komşudur.  

Yerşekilleri  Genel olarak İlçe düz bir yapıya sahiptir. Kuzey  ve doğusunda  oldukça  geniş    ovalar  yer  almaktadır.              İlçeyi güneyde Emirdağları çevreler. Emirdağlarının  en  yüksek   tepesi  olan  Emirdede  Tepesinde   yükseklik  2.295  m.  ulaşır.     İlçenin Kuzeyinde bulunan Adaçal Tepesinin (1.259 m.) eteğinde ve çukur bir arazide kurulan Emirdağ’ ın deniz seviyesinden yüksekliği de 983 m. dir.  

İklim  Ege Bölgesinin uç kısmında kalan İlçede İç Anadolu Bölgesine yakın olması nedeni ile daha çok karasal iklim hüküm sürmektedir. Yazlar  sıcak  ve  kurak,  kışlar  soğuk  ve  yağışlı  geçmektedir.  Yıllık  yağış  miktarı  482,6  mm dir.  Yıllık   en  yüksek  kar  örtüsü  85 cm' dir.  Ortalama   karla  kaplı  olduğu  gün sayısı  42' dir. En düşük ısı -10, En yüksek ısı ise 37.6 dır.   

Bitki Örtüsü   İlçenin üzerinde bulunduğu alanlar 6. sınıf topraklar olup, bitki örtüsü bakımından fakirdir. İlçenin  yüzölçümü  2.213  Km2 dir.  Bu  arazinin  129.347  hektarı  ekilebilir  arazi, 48.301  hektarı  ekime elverişli değildir.  32.494  hektarı    ormanlık  ve  fundalık,  11.119  hektarı  çayır  ve  meradır.   Ekilebilir arazinin   20.409 hektarı  sulanmaktadır, geriye kalan ekilebilir  arazinin  108.938  hektarında  ise sulama imkanı  yaratılabilir.   Hububat üretiminde  Arpa,   Buğday  ve   Şeker   Pancarı  ön  sıraları  almaktadır.  Son yıllarda  çiftçiler  tarafından   yonca  üretimine de  ağırlık  verilmeye   başlamıştır.   Hayvancılık   halkımızın  ana  geçim  kaynaklarından  biridir.  Mera  ve besi  hayvancılığı  şeklinde  yapılmaktadır.  Emirdağ  yaylalarının  hayvancılık  yönünden  önemi   büyüktür.   Merkez ve  civar  köylerden  yaz  aylarında  hayvancılıkla   uğraşanlar  yaylaya  çıkarlar.            

Akarsuları  İlçeye bağlı Hamzahacılı  Köyü  hudutlarından  çıkan  ve   Sakarya  nehrini   besleyen  Pınarbaşı  suyu önem arzetmektedir. Bunun   yanında  Yarıkkaya  Köyünde  çıkan   fazla  önemi  olmayan Yarıkkaya   suyunu da  sayabiliriz. Emirdağ ovası  yeraltı   suyu   bakımından  zengindir. Hamzahacılı Köyünden çıkan  Pınarbaşı  suyu  ile   altı  köyün  arazisi   sulanmaktadır. 

 

Add comment