A- Sosyo Ekonomik Potansiyeli

Yurtdışına Emirdağ' dan göç etmiş yaklaşık 100 bin, Eskişehir' de 90  bin  ve  diğer  şehirlerde  30  bin  civarında  Emirdağ' lı   bulunmaktadır. İlçe halkının büyük çoğunluğunun yurt dışında  çalışıyor olması büyük bir sermaye birikimine yol açmıştır. Bu birikimin trilyonlar olduğu tahmin edilmektedir. Bu sermaye  yatırımlara kanalize edilememiştir.

İlçemizde TC Ziraat Bankası, Vakıfbank, İşbank, Akbank, Halk bankası ve Şekerbank olmak üzere altı banka şubesi bulunmaktadır. 

             

B- Ticaret Ve Çalışma  Potansiyeli

 

  İlçede iş  ve  çalışma   hayatı   düzenlidir.    Halkın  büyük  bir bölümünün geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa  dayanmaktadır.  Diğer  bir bölümü de geçimini  ticaretle  sağlamaktadır. Nakliyecilik ileri   bir düzeyde  olup,  modern vasıtalarla  yapılmaktadır.

  İlçemizde Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 1506 kayıtlı üyesi olup, bunun 570’i faaliyetine devam etmektedir. Esnaf Odasına kayıtlı 660 üye bulunmakta olup, bunun 60’ı Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet göstermektedir. Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi yeri tespit edilmiş, çalışmaları yürütülmektedir. İlçede 1 Un Fabrikası ve 1 Kireç Fabrikası vardır.

 

C-    Tarımsal Potansiyeli

 

İLÇEDE

ZİRAAT YAPILAN ARAZİ                      :130.623 Hektar

HUBUBAT ARAZİSİ                             :  75.654   Hektar

NADASA BIRAKILAN ARAZİ                  :  48.625   Hektar

 

 

HUBUBAT                :           EKİLEN ALAN: (Hektar )               ÜRETİM /TON

Buğday                                    22.000                                       125.000

Arpa                                        40.000                                        55.000

Çavdar                                     200                                             400

Yulaf                                        500                                             1.100

 

BAKLAGİLLER       :

Nohut                                       300                                             300

Fasulye                                     100                                             120

Mercimek                                   300                                             300

 

 

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ:

Şeker Pancarı                              2.700                                      150.000

Ayçiçeği                                     300                                             450

 

SEBZE                       :

Muhtelif                                       200                                         3.100

(Domates, Salatalık v.s)

 

MEYVE                      :

Muhtelif                                         284                                         3.600

Elma, Armut vs.

 

  Bütün tarımsal üretimin gayri safi milli hasılaya katkısının 73.778.450.00 olduğu tahmin edilmektedir.

 

D-    Hayvancılık Potansiyeli

 

  1- BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI                         : 15.654

      - Saf Kültür                                                :   3.980

- Kültür Melezi                                             :   8.770

- Yerli Irk                                                    :   2.904

- Manda                                                      :       -

  2- KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI                         : 81.000

TOPLAM BÜYÜK VE  KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI          : 96.654

 3. KÜMES HAYVANLARI SAYISI                         :24.250

 4. ÜRETİLEN ET MİKTARI                                :     900 Ton

 5. ÜRETİLEN SÜT MİKTARI                              :  4.184 Ton

 6. ÜRETİLEN PEYNİR MİKTARI                         :  3.900 Ton

 7. ÜRETİLEN YUMURTA MİKTARI                     :4.500.000 adet

 8. ARI MEVCUDU                                          

A.     Eski Kovan                                              :    310

B.     Fenni Kovan                                            :    392

 9. BAL ÜRETİMİ                                            :45.000

 

  Hayvansal üretimin yıllık gayri safi milli  hasılaya katkısının 9.341.500.00 olduğu tahmin edilmektedir.

 

E-     Doğal Kaynaklar Potansiyeli

  İlçemiz  ekonomik  yönden  yeteri  kadar  gelişmemiştir.  Yeraltı  kaynakları   açısından Güneysaray  ve   Tez   Köylerinde  mevcut  mermer  yatakları   geçmiş  yıllarda  belirli  bir  süre  çalıştırılmış,   şu  anda  herhangi  bir  faaliyet   yoktur.  Demircili Köyü civarında çıkarılan mermer yataklarında çalışmalar devam etmektedir.

  İlçenin  Adaçal  tepesinde  ise  bol  miktarda  kireç  taşı   ve   travers   bulunmaktadır.

1997   yılı    içerisinde  M.T.A.  Enstitüsünce  yapılan  kireç  analizleri  olumlu  neticeler  vermiştir.  Traversten  ocağı  ise   Demireller  A.Ş.  tarafından  çalıştırılmaktadır.

  Komkisan Holding tarafından bir kireç fabrikası yapılmış ve faaliyettedir.

 

  F-  Personel Potansiyeli

  İlçemizdeki tüm personel sayısı aşağıda gösterilmiştir.

KU

KURUMU PERSONEL SAYISI: 
Kaymakamlık  6
İlçe Jandarma Komutanlığı 86
Malmüdürlüğü  13
Sağlık Grup Başkanlığı 4
İlçe Tarım Müdürlüğü 20
Nüfus Müdürlüğü 7
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü 1
Müftülük  117
Tapu Sicil Müdürlüğü 6
Kadastro Müdürlüğü 25
Milli Eğitim Müdürlüğü 9
Vergi Dairesi Müdürlüğü 23
Emniyet Müdürlüğü 46
Halk Eğitim Müdürlüğü 3
Özel İdare Müdürlüğü  2
Vakıflar Bankası  12
Halk Bankası  7
Ziraat Bankası  17
Şeker Bankası  6
Akbank  6
İşbankası  8
TMO Ajans Müdürlüğü 5
Kütüphane Memurluğu 3
Tarım Kredi Koop 3
Ziraat Bölge Şefliği 33
Orman İşletme Şefliğine  20
Adalet Teşkilatı 22
Askeri Personel 95
Meteroloji Müdürlüğü 3
Sağlık Meslek Lisesi 8
Tedaş  14
Meslek Yüksek Okulu 22
PTT Müd. 19
Emirdağ Belediyesi 139
A.Piribeyli Belediye Belediyesi 12
Davulga Belediye Belediyesi 11
Bademli Belediye Belediyesi 14
Gömü Belediye Belediyesi 10
Adayazı Belediye Belediyesi 3
İLÇEDEKİ TOPLAM PERSONEL 860

Kamuda çalışan 860  personele hazineden her ay net 11.948.061.99 YTL maaş ödemesi yapılmaktadır.