Reklâm mı? Çevre Kirliliği mi?

Gösterim: 2025
El ilanı kirlilik

Emirdağ ilçesinde Salı günleri kurulan Halk pazarına birde dışarıda yaşayan gurbetçilerin gelmeye başlaması eklenince,ilçe de birbiri ardına çeşitli iş kollarına ait işyerleri açılmaktadır.

Emirdağ ilçesinde günlük yayın yapan iki tane yerel gazete olmasına rağmen özelikle yeni açılan işyerleri reklâmlarını el ilanları ile duyurmaya çalışmaktadır.

Dağıtılan el ilanları bilinçsizce dağıtıldığı için rast gele yerlere atılmaktadır.

Bu durum kâğıt israfına yol açtığı gibi çevre kirliğine de neden olmaktadır.

Halk ve basın çalışanları bu konuda yetkililerin hareke geçmesini beklemektedir.

KABAHATLER KANUNU 31 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25772 (Mükerrer) Kanun No: 5326

İKİNCİ KISIM  Çeşitli Kabahatler

Çevreyi kirletme

MADDE 41.-

Afiş asma

MADDE 42.- 

(3) Bu afiş ve ilânların kaldırılmasına ilişkin masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil edilir.

(4) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına, kolluk veya belediye zabıta görevlileri

karar verir.

(5) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

Yukarıda tarih ve sayısı verilen kanun maddelerinde önemli açıklamalar bulunmakta.

Biz şu an yazımıza konu olan Çevre kirliliğini alıntı yaptık.

Comments are now closed for this entry