Emirdağda Göç ve Nedenleri Tez Konusu Oldu

Gösterim: 4462
Göç

1965 yılına kadar hızla yükselen nüfusumuza ilçemiz toprakları yeterli gelmemiş, sanayinin de gelişmemiş olması ilçemiz halkını göçe sürüklediği bir gerçektir.  1965 deki köy ve belde nüfusumuz 73,481 iken, 2007 de 46,199’a düşmüştür. Tahmini Emirdağlı nüfusu 2007 itibariyle 210,000 civarında düşünülüyor. Yani ilçemiz dışında kalan nüfus 165,000 civarında bu nüfusun bir kısmı Eskişehir’de ikamet etmek de, büyük bir bölümü de Belçika’da ikamet etmektedir.

 2007 ve 2008 yıllarında  “Emirdağ İlçesinde Belçika'ya Olan Göçler” konulu Tez, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Murat Köktepe tarafından araştırılmıştır. Araştırma Danışmanı Prof. Dr Hakkı Yazıcı’dır.

 Bu araştırma, göç nedenlerini araştırmanın yanında yurtdışına göçün yaşadığı yerleşmelerde ve göç eden ailelerdeki sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri incelemeyi ve karşılaştırmalar yapmayı hedeflemiştir. Araştırma kapsamında uygulanan anket çalışmaları göç eden aileler ile göç olaylarının yaşandığı aynı dönemde yapılmıştır.    

Araştırma alanında yaşanan yurtdışı göç olayının başlangıcında kırsal alanın iticiliği en önemli rolü oynarken zamanla diğer sebepler(özenti, sosyal haklar evlilik vb.) etkili olmuştur. Başka bir değişle başlangıçta kişiler genelde topraksızlık, toprak yetersizliği, köydeki iş imkanlarının azlığı etkili olurken zamanla daha zengin olmak, yaz aylarındaki tatile gelen insanlara özenti ve evlilik olayları ön plana çıkmıştır. Araştırma alanındaki göç olayı erkek işçi göçü şeklinde başlayıp aile göçü ve aile birleşmesi şeklinde devam etmektedir. Belçika devletine göç eden kişilerin önemli bir bölümü bugünde memleketleriyle olan ilişkilerini devam ettirmektedir. Emirdağ ilçesinden Belçika’ya işçi olarak göç eden kişilerin çocukları bugün Belçika toplumunda siyasi ve ekonomik alanlarda önemli görevler üstlenmektedir.  

Comments are now closed for this entry